ZIJN INWONING

Rhema Woord
278pikelk –  23 juli 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op. Mijn kinderen, u moet worden gevuld met, en zelfs lopen, in het overlopen van Mijn Heilige Geest in deze laatste dagen. Mijn Heilige Geest zal voor u zorgen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Hij zal zorgen voor u om de geesten van de vijanden te lezen die u omringen. Hij zal u altijd tot de veiligheid leiden en u een stap vooruit houden van het kwaad. Hij zal u nooit verlaten of in de steek laten, en Hij zal altijd de beste keuze maken ongeacht wat u confronteert. Velen geloven in Mij, maar zij hebben Mijn Heilige Geest niet ontvangen.

Zij baseren zich nog op hun vlees om hun leven, hun pad en hun denkpatronen te richten. Wanneer gepresenteerd met pure kwaad, zullen deze kinderen van Mij afbrokkelen. Zij zullen niet Mijn Heilige Geest aanroepen om leiding, omdat zij de kracht niet begrijpen van Zijn aanwezigheid. Zij hebben een glimp van wie Ik ben, maar zij begrijpen de kracht niet van het kennen van Mij. Ik smeek iedereen die in Mijn verzoening voor hun zonden geloven ook te ontvangen en te lopen met Mijn Heilige Geest in de voorhoede van hun geest, vooral met de dingen die gaan komen.

Voordat Ik Mijn kinderen tot Mij ontvang, zult u allemaal te maken hebben met angst van een of andere vorm. Roep Mijn naam aan en vertrouw op de vrede die komt uit Mijn inwoning. Als u Mijn kracht niet onderscheidt en ontvangt door Mijn Heilige Geest, bent u overgelaten om het kwaad te vechten in uw vlees, en uw vlees is niet opgewassen tegen het kwaad dat komt. Mijn kinderen, zet Mijn wapenrusting op gevonden in Efeziërs 6:11 elke dag. Spreek vaak Mijn Woord uit hardop en bid in Mijn Geest voortdurend. Blijf op uw hoede. Houd de inwoning van Mijn Heilige Geest op het niveau van overlopen de hele tijd.

Nooit liefhebberen buiten Mijn wil. Ik zie hoe moeilijk dit is voor sommigen, maar wanneer u begint te leunen op de kracht van de Heilige Geest en niet op de kracht van uw vlees, zult u Mijn wonderen uit de eerste hand zien in uw leven. Ik hou van u, Mijn kinderen. Laat niets u weerhouden van het zoeken naar Mijn inwoning. >>>>>HIS INDWELLING

YouTube

Advertisements