Waarschuwing! Vertrouw!

Rhema Woord
278pikelk –  7 mei 2013
Vrij vertaald

Geef acht aan de waarschuwingen van Mijn wachters. Het is cruciaal dat Mijn kinderen kennis en begrip hebben van de gebeurtenissen zoals die zullen ont­vouwen, zodat zij in harmonie met Mij blijven en uiteindelijk niet reageren in angst.  Mijn kinderen,  wees niet bang.  Angst is geen emotie  dat van Mij komt. Satan voedt uw angst en wil niets liever dan voor u om bang te zijn. Velen zullen zich wenden tot Mijn boodschappers en Mijn kinderen voor antwoorden in de komende dagen en weken. Heb vertrouwen in het feit dat u voorbereid bent op wat gaat komen, en u zult in staat zijn om vragen te beantwoorden en de angsten van anderen te kalmeren.

Het zal een tijd zijn voor een groot ontwaken. Velen zullen nu troost vinden in Mij en tot het besef komen dat Ik, de God van Abraham, Izaak en Jakob, en de Schepper, dat Ik de Vader ben van alle kinderen van Mijn schepping. Harten zullen gebroken worden, en Ik zal ze herstellen. U zult beginnen te horen van vele nieuwe stemmen en bronnen. Het nieuws van Mijn naderende resolutie tot de corruptie van Mijn schepping. Wees op zoek, gereed, op de hoogte en neem uw ogen niet van Mij af. Ik ben uw Kracht, Ik ben uw Vertrouweling, en Ik ben uw Gids. Velen zullen kijken om te zien hoe u reageert als de dingen ontvouwen.

Wanneer u onbevreesd en vol van Mijn vrede bent, zullen de mensen willen wat u hebt. Zij zullen onderkennen dat het vertrouwen bovennatuurlijk van Mij komt. Velen zullen komen op zoek naar Mij wanneer ze zien wat Ik doe voor Mijn kinderen. Mijn bruid is nu puur en haar sluier zal binnenkort opgeheven worden. Ik zal Mijn gekozene verwijderen uit het grootste deel van de chaos die uw planeet zal overkomen. U zult het begin zien, maar heb geen angst. U zult met Mij in de Hemel zijn op de bruiloft van het Lam, niet verdurend wat er gaande is in de tijd van de Verdrukking. Dit is een belofte die Ik niet zal breken. Heb hier vertrouwen in, Mijn bruid.

Stelt u zich de manier voor waarop een man houdt van degene met wie hij op het punt staat te trouwen. Hij zou alles doen om haar veilig, geliefd en beschermd te doen voelen. Hij zou nooit zijn belofte aan zijn bruid breken. U dient dit te onderkennen zodat u kunt blijven vertrouwen in deze tijden, open om de zegeningen en bescherming te ontvangen die alleen gegeven worden aan Mijn kinderen. Wees geduldig nu voor een poosje, Mijn bruid. Geef niet op. De beloften die Ik aan u heb gemaakt zullen vervuld worden, sneller dan u zich kunt voorstellen. Als een dief in de nacht zal Ik Mijn verloofde komen stelen. >>>>>May 7, 2013 – Warning! Trust!

YouTube

Advertisements