Redding

Rhema Woord
278pikelk –  22 mei 2013
Vrij vertaald

Verspil geen tijd door te debatteren waar uw Aarde ligt op de kunstmatige tijds­lijn. U bent op Mijn tijds­lijn. Dit is de waarheid. Luiden er huwelijksklokken dit voorjaar? Zijn de bladeren aan de bomen mals en groen? Zijn alle dingen niet een antwoord op wat voorspeld wordt in Mijn Woord? Uw hart is wispelturig omdat u zegt dat u te lang hebt gewacht. Word niet lui of zelfgenoegzaam. Nu is het tijd om te worden voorbereid voor de strijd, niet om weg te lopen wanneer dingen moeilijk worden. Ik wil soldaten. Soldaten voorbereid voor de strijd. Soldaten waar Ik op kan rekenen.

Ik zal u roepen om nieuwe en andere dingen constant te leren nu, en in het leren van deze dingen zult u effectief tegen de volgelingen van Satan worden gemaakt. In deze eindtijd moet u een open geest hebben om te leren wat Ik uiteengezet heb, ingesteld voor u om te leren, of u zult van weinig nut zijn voor Mij bij het bestrijden van de krachten van het kwaad dat tegen allen van Mijn volk zullen komen. Mijn schapen, hoewel nog steeds Mijn kudde, moeten soldaten worden in een leger van licht om te vechten tegen de geesten van de duisternis die ongebreideld actief zijn op uw Aarde.

Als u niet uw autoriteit over het kwaad begrijpt, zal het kwaad u zeker inhalen. Leer van uw autoriteit nu. Het is cruciaal dat u de bevoegdheid leert die u hebt in Mijn naam, Jezus Christus van Nazareth. Satan en zijn volgelingen hebben geen andere keuze dan te vluchten wanneer u gewoon het gezag van Mijn naam uitoefent. Laat de Heilige Geest in u een bereidheid cultiveren om de dingen te leren die Ik u onderwijs. Breng tijd door met Mij. Maak de tijd om door te brengen met Mij. Vier vaak het avondmaal met Mij. Het herkennen van Mijn lichaam. Bid in de Geest onophoudelijk. U moet u voorbereiden op de strijd.

Wat gewoed heeft in het geestenrijk is overgegaan tot uw Aarde nu. Roep Mij aan. Doe een beroep op Mijn Heilige Geest. Doe een beroep op de legioenen van engelen die u tot uw beschikking hebt. Leer hoe en wie te roepen. Leer en begrijp alle wapens van oorlogvoering die u tot uw beschikking hebt. Als u geen munitie hebt worden uw wapens onbruikbaar. U moet de kennis en het geloof hebben dat de naam van Jezus Christus van Nazareth de ultieme autoriteit heeft. Gebruik dit. >>>>>May 22, 2013 – Rescue

YouTube

Advertisements