Vergeet het Verleden

Rhema Woord
278pikelk –  6 mei 2013
Vrij vertaald

Ik dring er bij u op aan, Mijn kinderen, om nu nog dichter bij Mij te komen. Dit is cruciaal in deze laatste dagen. Ik kom eerder dan de meesten denken. Mijn boodschappers en profeten blijven berichten uitzenden. Zovelen nog ofwel verloren of zonder kennis van Mijn terugkeer. Niet meer kan Mijn Vader kijken naar de boosheid die uw wereld is overkomen. Mijn schapen doen hun best om zich af te scheiden. Mijn bescherming is over u, Mijn schapen. Blijf gefocust op Mij. Mijn schapen krijgen Mijn bescherming, en zegen wanneer u open staat om het te ontvangen.

Elke gedachte, woord en daad moet gevangen worden aan Mijn Heilige Geest. Doe niets zonder u zich eerst tot Mij te wenden. Loop niet in uw vlees, zelfs voor een moment. Ik verzoek u dringend om zich te vestigen in Mijn genade en wanneer u comfortabel bent, blijf daar. U kunt niet één voet in de wereld hebben en de andere op Mijn pad. Ik moet 100 procent hebben, altijd. Dit moet uw doel zijn. Als u Mij uw gedachten kunt geven, zal Ik uw leven vormen. Forceer niet deuren open. Ik zal ze voor u openen. Ik verheug Mij in het geven van opbeuringen aan Mijn kinderen. Geloof niet de leugens die over Mij een schaduw werpen.

Ik ben niet een straffende God, maar Ik ben een God van liefde en barmhartigheid. Mijn genade strekt zich uit tot allen die Mijn Zoon zullen ontvangen. De perfecte verzoening voor de zonden van de wereld, uw zonden. Blijf niet stilstaan bij het verleden. Er is niets dat u gedaan hebt dat Mijn bloed niet bedekt. Ik zie u door de lens van zuiverheid, want uw zonden zijn u al vergeven. Verleden, heden en toekomst. Bekleed uzelf in de rechtvaardige gewaden die Ik heb verschaft voor u, en op uw beurt loopt u in Mijn gerechtigheid. U bent een gerestaureerd kind. U komt terug naar huis tot uw Vader.

Ik wil u begieten met liefde en al Mijn zegeningen. Accepteer en verwacht Mijn liefde voor u, Mijn kinderen. Open de stroom voor Mij om over u uit te storten Mijn liefde, Mijn verzorging, en Mijn zegen. Dit is wat een Vader wil doen voor Zijn kinderen. Wanneer u loopt in de kennis van hoeveel Ik van u houd, kunt u het niet helpen dan te wandelen in Mijn gerechtigheid en Mijn licht. U ontvangt de erfenis verschuldigd aan al Mijn kinderen. Ontvang de erfenis van Mijn liefde, be­scher­ming en voorziening. Beperk Mij niet in wat Ik in staat ben te bereiken voor en door u heen.

Beperk niet in wat Ik in staat ben. Als u Mij op zijn minst beperkt, gelooft u Satans leugens en plaatst u een muur tussen ons. Verwacht alle goede dingen van uw Vader. Dit is de uitoefening van uw geloof in Mij. Loop in Mijn licht, en u zult de erfenis ontvangen. Niet alleen in de Hemel, maar hier op Aarde. Ik kan zelfs de ergste situaties omzetten in goed, als u Mij vertrouwt. Dring door nu in Mij. Laat Mij van u houden. Laat Mij u beschermen. Laat Mij Mijn aangezicht over u schijnen. Laat Mij in u een gezalfd leven vrij zetten. U kunt alle dingen doen door Mij, want Ik zal u sterken. Ik hou van u, Mijn kinderen.  >>>>>May 6, 2013 – Forget the Past

YouTube

Advertisements