Sterke Berisping van de Heer!

Rhema Woord
278pikelk –  2 mei 2013
Vrij vertaald

Velen van Mijn kinderen worden op een dwaalspoor gebracht. Niet zozeer dat zij hun positie met Mij verlaten hebben, maar zij brengen strijd aan Mijn gemeenschap van gelovigen. Zij duwen valse leringen over de nieuwe baby’s in Christus en verwarren hen. Leer niet een combinatie van de wet en genade. Genade om genade te zijn moet de wet troeven. De wet werd op zijn plaats gezet om te worden gezien, begrepen en gekend door de mens. Deze wet is in feite nog steeds van kracht, maar het is geschreven op de harten van Mijn kinderen. Niet door hen, maar door Mijn Heilige Geest.

Zovelen van Mijn kinderen, echter, velen keren zich af van elkaar en brengen valse beschuldigingen tegen elkander uit trots. Ik wil niet dat Mijn kinderen elkaar neerhalen, maar elkaar opheffen. Vraag Mij om wijsheid, en het zal u gegeven worden. Elk persoon moet hun eigen wandel lopen en het werk van hun eigen redding bewerken. Redding is veel groter dan wie de regels in de Thora volgt en eert welke sabbatdag. Elke dag is nu een sabbat in de harten van Mijn kinderen. Ziet u niet Satan en zijn leger u afleiden van waar Ik wil dat u op richt?

U bekritiseert broeders wanneer er een balk in elk van uw ogen is. Genoeg! Focus op Mij nu! Niet op de rituelen. Niet op het leren van de leringen van Farizeeën. Leer alles wat u kunt over alle wegen van de Thora, als dit is waar u naar toe was geleid. Als u de wegen van de Thora eert is het omdat Ik u geleid heb om dat te doen. Anderen worden niet zo geleid, en kunnen er nooit toe worden. Elk van Mijn kinderen volgt het pad dat Ik voor hen leg. Hun harten moeten op Mij gericht worden om die geloof te volgen. U komt tegen uw broeders voor het niet doen van dingen op dezelfde manier zoals u ze doet. Dit is verkeerd.

Zeker, deel wat u doet en onderwijs hen. Deel met hen waarom u het doet, maar veroordeel niet anderen die die roeping niet ontvangen hebben. U brengt vloeken over uw broeders en scheidt uzelf van elkaar. Nu is de tijd dat u uw kleingeestige,  menselijke trots over het hoofd zie en onze relatie tussen ons houd, anderen te laten volgen wat Ik op hun harten plaats. U kunt niet de redding van een ander mens bewerken voor hem. Deel Mijn perfecte boodschap van redding, maar verder dan dat vervloek anderen niet die anders zijn, op verschillende plaatsen in hun reis.

Allen hebben individuele relaties met Mij. U hebt geen recht om uw manieren op anderen te dwingen. Dit is de menselijke trots. Kijk gewoon uit voor Satan, hij ziet uit naar elke gelegenheid om strijd te brengen in de relaties van Mijn kinderen. Dit is een sterke berisping.  >>>>>May 2, 2013 – Strong Rebuke From the Lord!

YouTube

Advertisements