Wees de Mijne!

Rhema Woord
278pikelk –  25 februari 2013
Vrij vertaald

Mijn dochter, deel Mijn waarheid met degenen die oren hebben om te horen en Mijn geestelijke wijsheid om te begrijpen. Aan sommigen gevangen onder de wet zal dit niet zinvol zijn, noch zal het in dank worden afgenomen. Dit zijn Mijn boodschappen, Mijn dochter, niet van u. Wees niet bang voor de reacties van de mens, want hij kan niets tegen je doen. Degenen die geestelijke wijsheid en inzicht hebben, begrijpen Mijn genade heel goed. Degenen die afhankelijk zijn van de leer van de mens om hen te helpen de wegen van de Vader te begrijpen, moeten hun hart en hun geest openen voor Mijn puur en eenvoudig evangelie.

Om hun trots weg te zetten die afkomstig is van hun fysieke kennis, en ver­trou­wen op een gees­te­lijke kennis en wijsheid van de Ruach Ha Kodesh, Heilige Geest. Want de mens kan veel kennis hebben, ja, maar tenzij het gaat om kennis omgezet in wijs­heid is het waar­de­loos voor hem. Kennis moet worden omgezet in gees­te­lijke wijs­heid of er is helemaal geen wijs­heid. Mijn kin­de­ren, bid dat Mijn Woord, Mijn Geest, uw gedachten traint en u zult kennis krijgen dat leidt tot Mijn gees­te­lijke wijsheid.

Velen in uw tijd overtuigen niet alleen zichzelf maar talloze anderen omdat ze vertrouwen op en navolgen de leringen van mensen. De mens is niet uw Rechter, IK BEN. Ik ben Hij die oordeelt. Velen van Mijn kinderen beoordelen voor zichzelf de harten van anderen. Alleen Ik weet wat er in het hart van een mens is. Wees wijs! Kies verstandig wat u ziet met uw ogen en hoort met uw oren. Het moet stichten en verheerlijken. Mijn Woord zal altijd uw beste keuze zijn. Leef niet als de mensen van uw dagen, het najagen van de dingen van deze wereld. Houd van hen zonder deel te nemen in hun zonden. Oordeel hen niet, maar houd van hen.

Niet deelnemen met hen, maar toon hen uw liefde voor Mij door weg te lopen van hun dwaasheid. Neem de tijd met Mij, Mijn kinderen. Maak tijd om te besteden in Mijn Woord. Vraag Mij u te laten zien wat het is dat Ik wil dat u ziet. Mijn kinderen moeten gegrond in Mij zijn voor Mij om hen te verheffen. Velen zien niet dat u al leeft in de overwinning. U bent al gezeten in de hemelse gewesten met de overwinning aan uw zijde, maar u vecht vanuit een aards standpunt. U vecht vanuit een positie van de nederlaag, niet realiserend van uw overwinning.

U doet dit  door het niet  begrijpen van  Mijn beloften,  en niet begrijpen van de alles­omvattende overwinning binnen Mijn dood en opstanding. U vecht met een vleselijke houding tegen de overheden van de duisternis. U kunt niet vechten tegen dit kwaad op uw eigen, u kunt niet. Uw vlees kan hen niet bestrijden. U hebt Mij nodig. U hebt Mijn Woord nodig. U hebt Mijn geestelijke wijsheid nodig dat alleen kan  komen uit een  relatie met Mij.  U moet worden  gevuld met Mijn Ruach Ha Kodesh voortdurend. Alstublieft, Mijn kinderen, probeer niet langer een verloren strijd te bestrijden vanuit het standpunt van uw vlees.

Dit is precies wat u doet als u staat op kunstmatige doctrine. Vecht vanuit uw werkelijke positie. Vecht vanuit uw plaats van de overwinning. U bent van Mij, Mijn kinderen. U behoort niet langer aan deze wereld. Leef er niet langer in. Voldoe er niet aan. Wees de Mijne! >>>>> February 25, 2013 – Be Mine!

YouTube

Advertisements