Pijlen schieten voor de vijand?

Rhema Woord
278pikelk –  29 juni 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor mensen met oren om te horen. U weet dat u in de palm van Mijn hand bent, Mijn kinderen, ongeacht welke wegversperring of verwarring de vijand op uw pad zet. Zoek Mijn aangezicht, en Ik zal u troosten en u vrede brengen. Ziet u, Ik besef dat u in een generatie bent dat voortdurend gebombardeerd wordt met de geluiden en beelden van de vijand. De verlorenen zien deze dingen als normaal en worden erdoor geprikkeld. Mijn kinderen zien deze dingen voor wat ze zijn, smerige afleidingen, strikken ingesteld voor degenen die zwak en niet geïnformeerd zijn.

Degenen die proberen om zich tevreden te stellen met deze wereld zullen leeg eindigen. Degenen die Mij in de diepte van hun zoeken naar Mij verliezen moeten een stap terugnemen. Kijk naar Mij, zie Mijn aangezicht, en kijk naar Mijn puur en simpel evangelie. Ja, Ik schiep u met een passie voor het leren en het oplossen van Mijn mysteries, maar wanneer deze mysteries afgoden worden en u van onze relatie afleiden, zal Ik u niet langer zegenen in uw zoektocht naar antwoorden. Plaats Mij eerst,  Mijn kinderen,  en wanneer onze relatie solide is,  zult u de ant­woor­den krijgen die u zoekt te ontvangen. Laat bepaalde dingen mysteries blijven.

Niet alles is bedoeld om te worden begrepen op dit moment. Wanneer het zoeken naar Mijn hart uw nummer één prioriteit wordt, zullen alle andere dingen op hun plaats vallen. Zoek Mij nu en de hele dag, elke dag. Ontvang Mijn liefde en Mijn vrede. Ik hou van u, Mijn kinderen. Laat uzelf behandeld worden als zodanig. Kom binnen van de kou, als u Mij hebt vermeden. Ik heb open armen om u te omhelzen. Als u gewoon door de bewegingen gaat, wees stil en laat Mij in uw hart Mijn vuur her-ontsteken. Verhef elkaar nu en breek niet elkaars hart.

Wees zorgvuldig om Mij te zoeken in alle dingen, en laat niet uw vleselijke trots uw woorden regeren. Veroordeel niemand, maar bid gewoon voor hen. Heb elkaar lief en schiet niet de pijlen van de vijand voor hem. >>>>>Shooting arrows for the enemy?

YouTube

Psalm 18:3, 64:3-10, 103:13
Jesaja 26:3
Johannes 4:23, 13:13,35
Romeinen 8:37
Galaten 2:20

Advertisements