Vul De Leegte In Mijn Hart

Rhema Woord
278pikelk –  17 maart 2013
Vrij vertaald

Niets kan u voorbereiden op Mijn glorie. Niets kan u voorbereiden op de plaats die Ik voor u bereid heb. U kunt een perfecte verklaring niet begrijpen als Ik u die zou geven. Dit is waarom u standvastig in Mij moet zijn voor nog een tijdje langer. Ik realiseer Mij hoe moeilijk het kan zijn om het leven te zien zoals u het kent dat steeds zo chaotisch, zo ziek, zo vol van het kwaad, zo vol van de dood wordt. Uw hart doet pijn om verzoening met uw Schepper, net als Mijn hart pijn doet om verzoening met u. Mijn vermogen tot liefhebben kunt u niet vatten. Dit is wat u moet vasthouden nu.

Ik kan levend en actief in uw leven zijn als u wilt dat Ik zal zijn. Ik kan verbazingwekkende dingen voor u doen, dat is als het in Mijn wil is, en Ik zal. De dingen die Ik u kan brengen zullen altijd uw verwachtingen overtreffen. Dus als het antwoord nee is, verwacht altijd een nog groter wonder dan wat u vraagt. Ik verlang zegeningen op Mijn kinderen uit te storten, maar Mijn kinderen moeten bereid zijn om deze zegeningen te ontvangen en door te geven. Mijn kinderen moeten tot op het punt komen dat zij ondubbelzinnig weten dat alle dingen van Mij komen. Ik beloof om u te zegenen met de verlangens van uw hart als u gewoon Mij uw hart geeft.

Mijn zegeningen zijn niet gebaseerd op uw prestaties. Mijn zegeningen zijn gebaseerd op hoeveel van uw hart Ik bezit. Heb Ik uw hele hart in bezit? Houdt u stand op Mij? Hebt u geweigerd om bepaalde dingen aan Mij over te dragen? Mijn liefde, Mijn zegen, zelfs Mijn bescherming zijn niet in staat om te stromen naar u als u uw leven niet aan Mij hebt overgegeven, alles ervan, niets meer voor uzelf houdt. Vraag Mij om te laten zien wat u van Mij weg houdt. Dingen die u niet eens beseft. Dingen die Ik u moet laten zien. Vraag Mij om het u te laten zien. Dit is onderdeel van uw zuiveringsproces. Ik wil alles van u. Alles van u.

Ik kan niet een deeltijd Vader zijn.  Al uw zonden, al uw problemen, al uw taken, al uw relaties, al uw gedachten. Dit alles moet vóór Mij geplaatst worden elke dag, elk uur, elke minuut. Ik wil praktijkgericht een deel zijn van alles wat u doet.  Let op hoe uw leven verandert als u Mij binnenlaat. U wandelt in Mijn licht en Mijn glorie als Ik met u meeloop. Ik ben niet een bijzaak. U moet uw wil voortdurend aan Mij presenteren en uw gedachten opwekken in Mijn richting, uw gedachten opwekken tot Mijn manier. Laat deze wereld de manier waarop u loopt niet doen overhalen.

Laat Mij uw kompas zijn en volg Mijn richting. Dit zal de stroom van zegen en openbaring, en wijsheid openen die u nodig hebt in deze tijd. Dit houdt u onder Mijn bescherming. Dit houdt u onder Mijn hoede. Binnenkort, Mijn kinderen, zult u Mijn majesteit en glorie, en liefde uit de eerste hand ervaren. Ik heb verschillende en unieke relaties met een ieder van u. Wanneer Ik deze relaties ervaar is dit wat Mij voltooit. Ik heb een hart voor u, en als u daarbuiten in de wereld bent is er een gat in Mijn hart.

Kom terug naar Mij nu en vul de leegte in Mijn hart, en Ik zal zeker de leegte in de uwe vullen. Ik kan en zal u Mijn liefde en voorziening laten zien, maar u moet Mij uitnodigen. U moet uw hart voor Mij openen om het te vullen. Ik hou zoveel van u, Mijn kinderen. Totdat Ik u tot Mij breng, dring door in Mij en baad in Mijn tegenwoordigheid. Ik ben met u. Accepteer nu Mijn genade, vrede en liefde, en u zult Mijn glorie en majesteit zien in slechts een korte tijd. Ik hou van u en verlang om u naar huis te brengen. Ik hou van u. >>>>>March 17, 2013 – Fill The Void in My Heart

YouTube