Een Gat Die Alleen Ik Kan Vullen

Rhema Woord
278pikelk –  14 maart 2013
Vrij vertaald

Mijn toorn en  Mijn grimmigheid  zijn opgeslagen  voor de mens  zijn tijd en  zal worden losgelaten wanneer Mijn schapen uw Aarde verlaten. Mijn schepping zal opnieuw de Mijne worden gemaakt en zal niet meer betreden of geïnfiltreerd worden door het kwaad. Komende is een tijd van verzoening van Mijn geliefde schepping met Mijzelf. Ik kan niet langer toekijken naar de gruwel na gruwel die plaatsvinden. Dit is Mijn schepping en Ik zal het terugbrengen tot Mijzelf en opnieuw herstellen in de oorspronkelijke staat van perfectie. Mijn wachten is bijna voorbij.

Mijn kinderen zoeken Mij en vragen zich af waarom Ik hen niet red uit de verdorven wereld waarin zij leven. Ik wens meer dat niemand verloren gaat en als Ik te snel voor u kom, zullen velen sterven. Dit is een tijd dat Mijn kinderen geduldig moeten zijn en op Mij vertrouwen. Ja, vele tekenen gebeuren nu. U weet dat wij in het seizoen zijn en Ik vraag u om geduldig te zijn, Mijn kinderen. Mijn hart doet pijn voor veel meer van de verlorenen om te zien dat Ik hun hoop ben op eeuwig heil. De dingen moeten nog verder uit de hand draaien, aangezien velen koppig zijn en weigeren om de tekenen te zien en hoe ze direct van invloed op hen zijn.

Dit is niet een tijd voor straf, maar deze zijn tekenen die moeten gebeuren voor zovelen om Mij te vinden die Mij zullen vinden. Ik hou van Mijn schepping en zal wachten tot zij de waarheid zien, de waarheid in Mij. Ik hou van Mijn schepping en verlang voor hen om Mijn liefde te voelen. Dit is de reden waarom Ik de mens schiep, om van hem te houden. Ik ken het aantal haren op elk van uw hoofden. Ik hou zeker van u. Mijn hart breekt voor de velen die Mijn liefde niet onderkennen. Velen die weigeren om het perfecte offer te onderkennen dat gemaakt werd voor de aankoop van hun zielen tot zaligheid.

De glimpen van perfectie op uw Aarde zullen blijven afnemen. Geluk, vreugde en tevredenheid zullen alleen gevonden worden op Mijn schapen, aangezien de verlorenen blijven zoeken naar dingen om hun onrust, honger naar vervulling, hebzucht en lust te onderdrukken. Niets kan het gat vullen voor hen. Het enige dat de leegte kan vullen is de Ruach Ha Kodesh, Heilige Geest. De enige manier waarop mensen de liefde van de Vader kunnen ervaren is door de Ruach Ha Kodesh. Dit is een onoverkomelijk  gat dat als het  ongevuld is gelaten  een persoon tot zelf­ver­nie­ti­ging laat, aangezien zij elk ander soort kwaad en valse religie nastreven om het te vullen.

Niets kan deze leegte vullen. Het was in elke ziel geschapen om alleen door Mij gevuld te worden. Als zij blijven zoeken naar wat ontbreekt, zullen velen tot Mij geleid worden. Anderen zullen doorgaan op het pad van het kwaad. Dit is hoe het moet zijn, want dit is wat er geschreven staat. Niets komt te gebeuren tenzij het geschreven is in Mijn Woord. Te verblijven in Mijn Woord is te verblijven in Mij. >>>>>March 14, 2013 – Hole Only I Can Fill

YouTube