De Heer Talmt Niet ​​- Bekeert u!

Rhema Woord
278pikelk –  13 maart 2013
Vrij vertaald

Uw levens zullen zeker tot erger veranderen. De dingen beginnen te ontvouwen in de aanloop naar de heerschappij van de boze. Wees niet bang, als u van Mij bent zult u worden beschermd. Angst is niet van Mij. Zij, de boze en zijn werknemers, komen dichter en dichterbij om ongekende ravage te ontketenen op uw eens grote natie en op uw Aarde. Mijn schapen moeten nu samenkomen. Samenwerken. Samen bidden. Bid voor elkaar, zelfs als u elkaar niet kunt zien of horen. Binnenkort zal uw manier van communiceren worden aangevallen.

Zeg alstublieft snel wat u moet zeggen, want er is niet veel tijd meer. Zij zullen proberen om uw leven weg te nemen. Ik zal Mijn schapen beschermen, dus wees niet bang. Angst is niet van Mij. Mijn schapen moeten klaar staan om te vechten. Niet als schapen, maar als leeuwen. Nu is niet het moment voor lafheid. Nu is het de tijd om in Mijn sterkte en kracht te blijven. Put uit Mij Levend water opdat gij nooit dorst zult hebben. In dit Levende water bestaat Mijn kracht. Mijn kracht zal over u komen op een bovennatuurlijke wijze. Wees gereed. Vraag erom. Ik zal uw verzoek niet afwijzen.

De tijd komt om Mijn kracht vrij te geven aan Mijn volk zoals het nooit eerder is uitgebracht. Dit zal voor uw bescherming, en bescherming van anderen zorgen die nog moeten horen van hun verlossing. Ik wens dat niemand verloren gaat. Ik wil dat Mijn kinderen nu samenwerken. Genoeg vervolging van uw broeders. Mijn kracht wordt gezapt als u tegen elkaar vecht.  Dit is hoe de vijand uw kracht ver­wijdert. Hij vervult u met trots en in die trots valt u uw broeders aan. Ik roep u op nu tot een wapen stilstand tussen Mijn kinderen.

U bent allemaal verschillende delen van het Lichaam en zult worden verzocht om verschillend werk te doen. Open uw gedachten en luister naar wat Ik u vertel om te doen. De tijd is kort en u moet u  voorbereiden op  de strijd tegen  de vijand. Bid voortdurend en, als­tu­blieft, vier vaak het avondmaal met Mij. U hebt nu fysieke en mentale kracht nodig. Vergeet niet te vasten omdat dat daadwerkelijk kracht aan u zal toevoegen. Blijf in Mijn Woord en bereid u mentaal op wat gaat komen. Spreek Mijn Woord hardop uit, en Satan en zijn volgelingen moeten vluchten. Geestelijke aanvallen zullen worden verhoogd en u moet klaar zijn om ze te verdragen. Geef Satan en zijn volgelingen geen macht over welk gebied ook van uw leven, niets!

Als u betrokken bent bij herhaalde zonde, roei het uit uw leven nu. Bid voor het verlangen en de wil om dat te doen. In sommige gevallen zal dit uitdrijven van demonen betekenen. Leer dit! Dit zal erg belangrijk worden naarmate de tijd verstrijkt. Wees op alles voorbereid. Iedereen van Mijn schapen zal worden geconfronteerd met  verschillende uitdagingen.  Bid, alstublieft, voor  veiligheid en rich­ting. Ik hou van u, Mijn kinderen. Ik wil niet dat een ieder van u vreest, maar u zult als u niet voorbereid  bent en op  Mij vertrouwt.

Aanvallen vanuit  elke hoek:  Milieu, financieel, zelfs andere-wereldlieden. Dit is de waarheid. Dit is het plan van Satan en zijn volgelingen. Dit werd keer op keer in uw amusement gespeeld  door uw  geschiedenis heen.  Dus nu zal  niets als  een grote ver­ras­sing komen. Uw regering zal zeggen dat zij u willen helpen. Zij zullen zeggen dat zij u willen beschermen en u veilig houden. Dit zijn leugens. Zij zijn boos en u moet zich ervan bewust zijn dat zij deel uitmaken van de plannen van Satan. Kom samen nu, Mijn kinderen, naar ….? ten goede van Mij.

Ik verzamel krijgers om te vechten tegen Satans leger van demonen. Laat hem u niet voor de gek houden. Laat hem u niet afleiden. Presenteer voortdurend uw wil aan de Heilige Geest voor richting. Bid over alle dingen en test de geesten, zelfs de boodschappers die u vertrouwt. Velen zullen misleid worden. Vertrouw op de onderscheiding van de Heilige Geest. Dit moet! Mijn kinderen zullen binnenkort Mijn glorie zien komen.  >>>>>The Lord is Not Slack – Repent!

YouTube

1 Petrus