Laat de Ruach Ha Kodesh Stromen!

Rhema Woord
278pikelk –  12 februari 2013
Vrij vertaald

Denk niet ooit dat u sterk genoeg bent in uw vlees om te vechten met de vijand. U in uw vlees bent geen partij voor hem. Wanneer u geen tijd doorbrengt in Mijn Woord en luistert naar gezalfde leer, verhongert de Ruach Ha Kodesh. Hij is er wel, maar u laat Hem niet Zijn werk doen in u. Hij werkt in u volgens het ontvangen van u van Bijbelse gedegen kennis. Hij krijgt Zijn energie om u vooruit te brengen in uw wandel door uw tijd in het Woord. Hij wordt onderdrukt wanneer u in uw vlees bestaat.

De Heilige Geest is een Heer. Hij zal niet instappen en uw Gids zijn tenzij u Hem dat vraagt. Hij kan zich niet manifesteren in u tenzij de poorten open staan voor Hem om vrij in en uit u te stromen. Het vlees blokkeert deze poorten. De dingen van het vlees onderdrukken de Heilige Geest. Om de Heilige Geest te laten blijven stromen door u moet deze poorten vrijgehouden worden. U moet Hem voortdurend voeden met kennis die u opdoet van gezonde Bijbelse leer, of tijd door te brengen met Hem in het Woord. Dit is wat deze poorten opent en ze vrij houdt voor Zijn stroom door en weer uit en in.

Tijd door te brengen in gebed en bidden in de Geest verhoogt ook Zijn kracht om te handelen in u. In plaats van een straaltje verhoogt het bidden in de Geest Zijn Ziel, dus op zijn beurt zal uw kennis evenzo verder toenemen en Zijn stroom door u heen ook steeds toenemen. Hij is als een eeuwigdurende beweging die blijft groeien en op Zichzelf bouwen in en door u heen, als u Hem niet belemmert. Wanneer u zich voedt met de dingen van het vlees en de dingen van deze wereld, sluit u de poorten aan Hem. U vertraagt Hem en u vertraagt Zijn vooruitgang in uw leven.

Hoe meer u uw hart opent voor Zijn richting, hoe meer richting Hij zal geven. Hij zal zich nooit meer van u verwijderen, maar u kunt Hem onderdrukken tot op het punt van niet-handelen door niet toe te staan voor een goede geestelijke voeding van kennis, en passiviteit in uw gebedsleven. U hebt ze allebei nodig. U hebt kennis nodig door middel van het Woord, en het aanbidden in de Geest. Deze dingen zullen Zijn kracht in u verhogen. >>>>> Let the Ruach Ha’Kodesh Flow!

YouTube

Advertisements