Beschermer Verwijderd

Rhema Woord
278pikelk –  4 maart 2013
Vrij vertaald

De Beschermer, Mijn Hand, zal worden opgeheven. Satan zal ravage, compleet ravage, aanrichten in al uw wereld. Hoe slechter uw wereld wordt, hoe meer catastrofaal het zal zijn. Satan wil zielen stelen. Als de mensen zich niet tot Mij wenden en Satan kan hen doden met rampen, is dit zijn manier. Meer kwaad is nu losgelaten. Satan gaat over de verwoesting van uw wereld. Dit is alles waartoe hij in staat is. Hij zoekt de dood voor velen. Er zal niets van schoonheid over­blijven wanneer Ik Mijn Hand verwijder.  Is het logisch nu  waarom deze catastrofale eve­ne­men­ten lijken toe te nemen?

Wanneer er niet langer de Ruach Ha Kodesh is, zal alle aanwezigheid van schoonheid ophouden te bestaan. Zoals Ik al eerder heb gezegd, Mijn dochter, zelfs de kleur  zal ophouden  te bestaan  in de ogen  van die  overgebleven zijn. Le­ven­digheid zal weg zijn omdat alles dood zal zijn. Satan verwoest uw Aarde beetje bij beetje. In sommige gevallen met de hulp van de mens. Hij regeert met de Weerhouder die weerhoudt. Het is slechts tot zover dat hij kan doen nu en dat is in het verleden ook zo geweest; maar in de toekomst zonder de Weerhouder, wacht maar af. Ik laat bepaalde tekenen toe zoals het in Mijn Woord is be­schre­ven, want Ik wil dat niemand verloren gaat.

Deze tekenen die vervullen aan de woorden van Mijn profeten zullen meer zielen tot Mij brengen. U hebt een natuurlijke nieuwsgierigheid in het zoeken naar de waarheid over deze tekenen. Velen zullen hun Schepper leren kennen. Dit is de manier waarop het moet zijn, want dit is wat er geschreven staat. Het is slechts tot zover dat er gemanipuleerd kan worden als gevolg van wat er geschreven staat. Wat is opgeschreven moet geschieden. Er is geen leugen, niet één in Mijn Woord. Ik ben het Woord, en het Woord ben Ik. Het Woord is het leven, en Ik ben het leven. Mijn mensen vinden het leven in Mijn Woord. De verlorenen zullen het leven vinden in Mijn Woord, als u hen daar naar toe leidt.

Uw leven op Aarde is gevuld met onzekerheid; maar nu, terwijl de dingen ontvouwen, zult u de dingen duidelijker dan ooit zien. In geen geval zult u de dingen zien gebeuren en Mijn Woord nog langer in twijfel trekken. Misschien is dit dit en dat is dat, zal zeker een feit worden. Dit is in het Woord en dit zal gebeuren. Op generlei wijze zult u nog langer theoretiseren. Er wordt feitelijk bewijs gepresenteerd zodat er geen twijfel over bestaat. De verlorenen zullen een duidelijke keuze hebben om ofwel het kwaad te volgen of voor hun Verlosser te kiezen.

De Weerhouder die de verwoesting tegenhoudt die Satan verlangt tot stand te brengen, zal worden verwijderd. De levens van vele ongelovigen zullen worden genomen door middel van bovenmate rampen. Gelijk beschreven is, zullen er steeds meer en steeds grotere aardbevingen in verscheidene plaatsen zijn. Mijn Woord is de waarheid. Er zijn geen leugens in Mijn Woord. Om Mijn Woord te vervullen moet Ik Mijn Weerhouder verwijderen. Mijn Weerhouder is in de harten van Mijn kinderen.

De Weerhouder zal worden verwijderd wanneer Mijn kinderen verwijderd worden. Vele verlorenen zullen omkomen in de catastrofes die nu snel op uw Aarde komen. Sommige door de mens gemaakt, anderen aangezien uw Aarde uit de hand rolt terwijl het schreeuwt om haar verzoening met Mij. >>>>> March 4, 2013 – Protector Removed

YouTube

Matteüs 24

Advertisements