ZIJN KRACHT / GEEN ANGST

Rhema Woord
278pikelk –  10 juni 2016
Vrij vertaald
1 Korintiërs 2

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor mensen met oren om te horen. Herinner Mijn kinderen eraan dat de dromen, visioenen en openbaringen die aan Mijn dienaren gegeven zijn zodanig zijn dat elk van Mijn kinderen wordt voorbereid op wat gaat komen. Ik wens niet dat Mijn kinderen bang zijn wanneer zij deze dingen ontvangen, noch wil Ik dat angst bij iedereen binnen komt wanneer zij deze dingen delen. Vrees niet, Mijn kinderen, want angst is niet van Mij. Heb vertrouwen in Mij, Mijn kinderen. Heb vertrouwen in Mijn volbrachte werk aan het kruis. Uw heil is niet afhankelijk van uw werken, Mijn kinderen, maar het is alleen afhankelijk van Mijn volbrachte werk. Uw inspanning is de redding te ontvangen die Ik voor u kocht aan het kruis.

Op het ontvangen van Mij in uw hart komt Mijn Heilige Geest in u wonen. Hij wordt dan uw keuze elke dag. Zult u aan Mijn wil onderwerpen of de wil van uw vlees? Ongeacht wat u ook kiest, u bent eeuwig de Mijne en niets kan u van Mij weg rukken. Moet u blijven lopen in uw vlees in de wegen van deze wereld? Nee! Mijn kind, met Mijn Heilige Geest krijgt u Mijn sterkte en kracht om weg te lopen van de zonde. Elke gedachte en daad moet worden onderworpen aan de Heilige Geest in u.

Wanneer u de Geest onderdrukt gaat u verder in de duisternis, blijft u in de zonde en bedroeft u Mijn Heilige Geest. Dus, ja, Mijn kinderen, u hebt een vrije wil, zelfs wanneer Mijn Heilige Geest bij u is binnengekomen. U hebt de Hemel gekozen en dat kan niet van u verwijderd worden. Maar wie gaat u vandaag kiezen? Uw zelf die gelijk is aan de zonde, of Mijn Heilige Geest die gelijk is aan rechtvaardig leven? Door dagelijks te onderwerpen aan Mijn Heilige Geest kan Ik u doen groeien en uw hart besnijden. Door te kiezen voor uzelf, door Mijn Heilige Geest te onderdrukken, wordt uw voortgang in verandering geblokkeerd.

U bent niets anders dan een aardbewoner met het Koninkrijk der hemelen als laatste rustplaats. U doet niets voor Mijn Koninkrijk en niets om uw groei in Mij verder te bewerkstelligen. Ik wil geen enkel persoon te stagneren of terug te vallen. Ik wens voor elk kind van Mij om Heilige Geest geleid te worden, elk moment van elke dag. Realiseer u, Mijn kinderen, Mijn liefde voor u, want wanneer u zich richt op Mijn liefde zal de zonde van u vlieden. Laat de vijand u geen vrees inboezemen over iets. Als u Mijn redding hebt ontvangen bent u van Mij en niets kan dat veranderen. Degenen die denken dat een persoon Mijn heil kan ontvangen en het dan weer verliezen zijn misleid.

Degenen die denken dat zij goede werken kunnen doen om Mijn heil te verdienen hebben het mis. Degenen die denken dat zij moeten toevoegen aan Mijn redding nemen weg van Mijn volbrachte werk aan het kruis. Mijn redding is een vrij geschenk aan allen die het willen ontvangen. Het uitstappen van de gerechtigheid die geleverd wordt met Mijn redding is uw keuze. Als u loopt in de wil van Mijn Heilige Geest zult u wonderen in uw leven zien. Als u loopt naar de leiding van uw vlees en uzelf zult u altijd struikelen en zult u altijd vallen. U zult niet anders zijn dan een persoon die Ik nooit gekend heb. U zult in de duisternis van deze Aarde lopen. Kies gerechtigheid, Mijn kinderen. Kies Mijn weg. >>>>>HIS POWER/NO FEAR

YouTube

Matteüs 25:12
Romeinen 3:22-24, 5:18-19, hoofdstuk 6 en 8, 12:2

Advertisements