LIEFDE = STERKTE

Rhema Woord
278pikelk –  11 juni 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor mensen met oren om te horen. Elk hart waarneemt en ontvangt Mij verschillend. Mijn relatie is anders met elk persoon op Aarde. Misschien heeft een persoon een prachtige relatie met hun aardse vader, terwijl een ander persoon is opgegroeid zonder vader. Deze twee personen zullen Mij anders zien. Deze verschillende relaties doen verschillende opvattingen vormen over Mij. Als een persoon gelooft op een wijze, en een ander persoon gelooft op een ander is het de menselijke natuur voor ieder om te proberen hun weg te bewijzen als de juiste manier.

Ik vraag dit van al Mijn kinderen. Realiseer u dat u nooit zult instemmen met alle dingen. Realiseer u dat elk kind van Mij vertrouwt op een ander pad ingesteld op ervaringen uit het verleden en verschillende niveaus van kennis om daarop hun persoonlijke overtuigingen te baseren. Sommige opvattingen van mensen kunnen niet hetzelfde zijn als de uwe. Wat moeten Mijn kinderen doen als zij het niet eens zijn? Mijn kinderen, tenzij dit een meningsverschil is over Wie IK BEN en Mijn heilsplan, heb elkander lief. Ik schiep de mens. De mens viel in de tuin en was op dat moment corrupt. Ik vergoot Mijn bloed aan het kruis als een offer voor de zonden van de mensheid en stond drie dagen later op na volledig de vijand verslagen te hebben in de hel.

Mijn strijd is voltooid. De overwinning is van Mij. Of een persoon Mij al dan niet ontvangt in hun hart is waar het om gaat. Mijn Heilige Geest ontvangen in de harten van Mijn kinderen is waar het om gaat. Het meeste van wat Ik Mijn kinderen zie kibbelen over zijn zaken van kunstmatige leer. Iedereen van Mijn kinderen zullen tot Mij komen over een ander tijdsbestek, op een andere wijze, en op verschillende paden die aankomen op hetzelfde Koninkrijk adres. Elk kind van Mij zal een andere reeks van omstandigheden confronteren die gebruikt zullen worden om in elk hart een hart te scheppen naar Mijn eigen.

Kinderen,  in sommige gevallen moet u akkoord gaan met het oneens zijn over zaken die geen invloed hebben op uw eindbestemming.  Wees altijd goedgunstig met uw broeders en zusters aangezien u degenen zult tegenkomen die vast in hun opvattingen zijn.  Wees goedgunstig,  Mijn kinderen.  Laat de vijand niet een wig drijven tussen  u wanneer u  niet de dingen  op dezelfde manier  begrijpt.  Mijn redding boodschap  is zo eenvoudig  dat de meesten  van iedereen  het kunnen be­grijpen.  Terwijl uw wereld blijft ronddraaien in de duisternis,  zal Mijn heilsbericht al snel het enige worden dat telt.  Voor nu,  heb elkander lief.

Verleng de olijftak naar iedereen die u hebben beledigd. Breek af de muren van onenigheid en verenig als Mijn kerk. U zult verschillende opvattingen en inzichten hebben van Mijn Woord,  en wat het betekent,  en hoe Mijn eind tijd plan zal uit­voeren. Laat deze verschillen in mening u niet uit elkaar houden. Kom samen nu, Mijn kinderen, want uw kracht zal het sterkste zijn als een verenigde kracht, verenigd in de liefde. Vergeef elkaar. Heb elkaar lief. Mijn Heilige Geest in u is de ultieme Leraar. Vertrouw niet op uw eigen inzicht. Vertrouw altijd op Zijn. >>>>>LOVE = STRENGTH

YouTube

Johannes 6:39, 17:9
Romeinen 8:29-31
2 Korintiërs 1:22
Efeziërs 1:13
2 Timoteüs 1:9

Advertisements