Bruid Gezuiverd Door De Heilige Geest Alleen

Rhema Woord
278pikelk –  11 februari 2013
Vrij vertaald

Breng uw offers aan Mij nu, Mijn kinderen. Vast en bid, zing en prijs. Binnenkort is het tijd om de verlorenen achter te laten en te komen naar de Zoon in de wolken. Ik zei in het huis van Mijn Vader zijn vele kamers, deze kamers staan nu voor u klaar, Mijn kinderen. De tijd nadert wanneer Ik u tot Mijzelf zal brengen. U moet nu alles verwijderen wat er over is van deze wereld. Ik moet komen om een schoon en zuiver bruid te vinden wanneer Ik kom om u tot Mijzelf te brengen. Ik heb geduldig gewacht en wil voor Mijn bruid om zichzelf te zuiveren. Dit is nu vrij urgent, Mijn kinderen.

Bid voor kennis en wijsheid. Laat Mij uw iedere gedachte, woord en daad gevangen houden. Het is tijd voor Mijn kinderen om zelfs de dingen te zien die niet zo evident zijn, die nog onzuiver aan Mij zijn. Ik zal deze dingen aan u openbaren, Mijn kinderen, wanneer u stil bent en in Mijn Woord, en in gebed. Ik zal u tonen hoe en wat u moet doen om uzelf volledig te zuiveren. Laat de Ruach Ha Kodesh uw ziel onderzoeken en u nu grondig reinigen van alle zondige verlangens van uw vlees. Dit is de reden waarom Ik gegeven werd als het volmaakte offer voor u om volmaakt gemaakt te worden door Mij.

U kunt niet perfect zijn op uw eigen. U kunt uzelf niet reinigen. Dit moet gebeuren door de Ruach Ha Kodesh. Als u hem niet toestaat om u te reinigen laat dit u gevangen houden aan deze wereld, niet gevangen aan Mij. Leg uw hart uit voor de Ruach Ha Kodesh. Vraag Hem om het te zuiveren. Hij wil niets liever dan dat u de laatste stappen neemt in Zijn zuiverheid, deze wereld achterlatend. Hij kan en zal uw zondige begeerten verwijderen, laat Hem. Mijn verzoening met Mijn schepping is afhankelijk van een heilige, gezuiverde bruid die niets van deze wereld nog in haar heeft. Verwijderd, gereinigd en gezuiverd.

Mijn verlangen is nu te  versnellen van het brengen van u tot Mijzelf naar de plaats die Ik voor u bereid heb, Mijn bruid. Mijn werk is voltooid en de voorbereidingen zijn getroffen, maar Mijn bruid moet nog zuiver worden gemaakt. Zij vertoeft, doet dingen die haar niet dichter bij de zuivering brengen dat moet plaatsvinden voor onze vereniging om te geschieden. Zij wacht op de oproep van de vrienden van de Bruidegom en zoekt naar Zijn stralende licht om te komen voor haar, maar zij kan niet horen of zien omdat haar oren nog steeds deze wereld horen, en haar ogen zijn zo gefixeerd op deze wereld. Luister naar Mij nu, Mijn bruid.

Zoek Mij nu, Mijn bruid. Scheidt u af van het kwaad dat deze wereld doordringt. Wanneer u tot Mij komt, wees stil. Ik zal u vertellen wat u moet doen voor deze laatste voorbereidingen in deze laatste zuivering. Mijn werk is voltooid, maar Mijn bruid is nog niet klaar. Zij heeft te veel dingen niet afgemaakt. Zij moet haar eigen lampen vullen. Mijn bruid moet lopen in Mijn glorie, maar zij is niet. Zij moet zo puur en wit zijn als nieuwe gevallen sneeuw, maar zij is niet. Mijn bruid denkt nog steeds  dat zij haar eigen kleding schoon kan maken. Zij denkt nog steeds dat zij haar eigen rimpels kan verwijderen.

Alleen de Ruach Ha Kodesh kan uw onvolkomenheden wegnemen, Mijn kinderen. U kunt niet de werken van de zuivering uitvoeren in uw vlees. Het moet een innerlijke zuivering zijn verricht door de Ruach Ha Kodesh. Wanneer Mijn bruid eindelijk ziet dat zij zichzelf niet heilig kan maken maar de Ruach Ha Kodesh nodig heeft, zal zuiverheid haar overkomen. Laat de Ruach Ha Kodesh u van deze wereld zuiveren. Laat Zijn inwoning ten volle zijn. Laat geen geheime zonde worden achtergelaten. Laat Zijn licht u doordringen en schijnen in de donkerste uithoeken van uw hart. Ik beloof, Mijn bruid, wanneer u dit doet dan is het tijd om als één te worden. >>>>> Bride Purified By Holy Spirit Only

YouTube

Advertisements