Aardbeving Droom / Blijf Wakker!

Rhema Woord
278pikelk –  1 februari 2013
Vrij vertaald

Alles is op zijn plaats voor de hereniging met Mijn bruid. De Vader en de Zoon verlangen voor de verlorenen om gevonden te worden. Ieder mens is onze schepping. Ieder mens heeft het recht om eeuwig heil te kiezen over de eeuwigheid in de hel. Wij wenen over de verlorenen die gewoon niet de keuze willen maken. Zij worden gepresenteerd met de keuze, maar zij willen de keuze niet maken. Zij blijven gaan in de wegen van deze wereld. Zij kunnen de keuze niet langer uitstellen of zij zullen zeker verloren gaan. De tekenen kunnen door iedereen gezien worden als zij kijken. Niemand is vrijgesteld van wat gaat komen .

Allen zullen het gezicht van hun Schepper zien en velen zullen hun eigen oordeel confronteren. Het oordeel dat reeds aan de Verlosser van uw wereld was toegemeten. Zij weigeren gewoon om het te zien. Hij is hun enige ontsnapping aan de dood.  Verkondig het  heil moedig nu  aan de verlorenen.  Ik zal u  de tegen­woor­dig­heid van geest en de kennis geven van wie en wanneer. Open uw verstand aan Mij. Luister naar Mijn stem. De mensen zullen op zoek gaan naar vertroosting in tijden van chaos en vernietiging. Ik ben hun enige antwoord. Ik ben de Enige die het comfort kan bieden. De eens zo grote natie die u uw thuis noemt gaat zeker afbrokkelen.

De rust en veiligheid die u hebt genoten zal niet langer meer zijn. De mensen zullen verlangen naar antwoorden, en Ik ben het enige antwoord. Mijn boodschappers waarschuwen al. Vele mensen hebben hun ogen geopend en deze boodschappen ontvangen. Anderen zijn te gehypnotiseerd door de vijand om het einde te zien insluiten op hen, hun harten verhard en hun trots hen omhullend. Word wakker, verlorenen! Calamiteit zal zeker velen leiden om vertroosting te zoeken. Zij zullen vragen en het is uw taak om Mij aan hen te openbaren. Gebruik Mijn naam vaak nu om Satan en zijn volgelingen te bestraffen.

Zij zullen nu aanvallen, en als zij openingen zien zullen zij u agressief achtervolgen. Herken deze aanvallen. Herken ze voor wat ze zijn. U kunt altijd de aanvallen dwarsbomen met behulp van Mijn naam. Niets dat u overkomt zou u bang moeten maken. Houd nu uw focus op Mij, en houd vast aan het geloof in uw redding. Houd vast aan het geloof in uw verlossing.  >>>>> Earthquake Dream/Stay Awake!

YouTube

Advertisements