Waarschuwing!

Rhema Woord
278pikelk –  8 juni 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor mensen met oren om te horen. De tijd zal lijken stil te staan, Mijn kinderen. U zult onder Mijn bescherming zijn tijdens de komende drie dagen van duisternis. U zult geen pijn voelen tijdens uw transformatie, maar een tintelend gevoel als uw lichaam verandert in een harmonisch geestelijk wezen, licht en gloeiend, de oorspronkelijke  toestand waarin Ik de mens­heid heb gemaakt vóór zijn val tot het kwade vlees in de Hof van Eden. Degenen onder u die spullen, voedsel en voorzieningen, enz. hebben voorbereid, deze zullen worden gebruikt door degenen die Mij niet kennen, maar die Mij leren kennen tijdens de 40 dagen van chaos volgend op de opname van Mijn kerk. De opnames zullen zeer nauw plaatsvinden.

Ten eerste de onschuldigen, de kinderen, en vervolgens Mijn Bruid. De kinderen zullen onder allen zijn die kinderlijk in hun vermogen zijn om dingen te begrijpen. Ik ben de IK BEN en Ik zal Mijn schepping verzoenen tot Mijzelf. Ik wil dat niemand verloren gaat, dus zal Ik gekozen krijgers hebben die gemarkeerd zijn voor Mijn bescherming, Mijn waarheid verspreidende aan degenen die het moeten horen. Velen zijn geen onderdeel van Mijn Bruid en moeten Mijn evangelie van barmhartigheid begrijpen voordat ze gered worden. Sommigen zullen hun levens verliezen goed wetende dat zij de eeuwigheid zullen winnen met hun Vader en Schepper.

De anderen (ik denk dat dit betekent de “buitenaardse”) zullen er alles aan doen om die achtergelaten zijn te overtuigen om geleid te worden door de Nieuwe Wereld regering. De leugen die zij bestendigen zal velen overtuigen dat Ik een leugen ben, en dat de massa verdwijning is weg geredeneerd of weg kan worden verklaard. Dit is wanneer Mijn krijgers binnenkomen in hun nieuwe verheerlijkte lichamen, en gaan naar hen die zij kenden en hen ervan te overtuigen om naar de toegemeten en beschermde Goshens te gaan voor bewaring. Het doel van allen die  tot Mij komen  tijdens deze periode  zal hetzelfde zijn,  veilig te blij­ven zodat zij Mijn waarheid kunnen delen en, tegelijkertijd, anderen te waarschuwen om weg te blijven van het merkteken van het beest.

Mijn krijgsengelen en Mijn heiligen zullen samenwerken om velen naar de veiligheid te leiden, en door dat te doen vele zielen naar huis te leiden tot Mij. De gebeurtenissen die uw Aarde zal overkomen zullen onbeschrijfelijk zijn in menselijke termen. Mijn kinderen horen Mijn stem, en hoewel zij niet bijzonderheden getoond zullen worden, kunnen velen voelen dat deze dingen dichterbij komen. Zij kunnen het voelen in hun geesten, zij voelen de verandering in de geestelijke wereld dat al snel de Aarde zal beïnvloeden.

U zult zien en ervaren een aantal van de dingen in de aanloop naar de drie dagen van  duisternis:  Aardbevingen, vloedgolven, overstromingen, verdwijngaten, vul­kaan­uit­barstingen, menselijke tragedie, ziekte, pest, de som van de cumulatieve duisternis in deze gevallen wereld. De vijand zal vele veldslagen winnen, maar de oorlog is al gewonnen. U, Mijn kinderen, krijgen de vrede in die kennis. Ongeacht wat u ziet, ongeacht wat er gebeurt, roep Mijn naam uit en wees niet bang. >>>>> Warning

YouTube

Genesis 45:10
Exodus 8:22
Ezechiël 9:4
Amos 3:7
2 Korintiërs 6:2
Handelingen 2:21
Judas 1:18, 24-25
1 Petrus 3:20-22

Advertisements