Twijfelt u?

Rhema Woord
278pikelk –  1 juni 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor mensen met oren om te horen. Mijn kinderen, geef acht op de waarschuwingen die u hoort van Mijn boodschappers nu. Zelfs Mijn eigen dochter die dit bericht opschrijft en deelt wordt steeds zelfgenoegzaam, glijdt terug in de wereld en twijfelt dat de dingen ooit zullen veranderen. Ik heb sommigen van u dromen en visioenen, en woorden gegeven voor vele jaren. Ik begrijp hoe uw gedachten werken, Mijn kinderen, en hoe u opereert. Velen van u worden ongeduldig en twijfelachtig. Anderen van u worden nu geconfronteerd met zoveel pijn en verdriet in uw leven.

Realiseer u, meer dan iets, dat wat u doormaakt tijdelijk is, en zo pijnlijk als het zou kunnen zijn Ik zal u nooit verlaten of in de steek laten. Zelfs wanneer u probeert om van Mij weg te lopen zal Ik u niet uit Mijn zicht laten. Zeker, Ik zal u laten struikelen maar u zult nooit worden weggerukt uit Mijn hand. Zoveel als deze wereld u trekt, alstublieft, loop niet weg van Mij. Blijf alstublieft. Blijf in constant contact, want de problemen die op Mijn kinderen zijn kunnen alleen worden verzacht en verwijderd door Mij.

De vijand valt aan wie hij wil en, ja, zelfs Mijn trouwe zal soms door beproevingen geplaatst worden, maar Ik beloof u dit, Mijn kinderen, ongeacht hoe donker uw situatie is er komt een nieuwe dag en deze tijdelijke problemen zullen voor eens en voor altijd worden verwijderd. Richt u niet op uw situatie maar keer uw harten naar Mij. Blijf niet stilstaan bij de pijn maar laat Mij Mijn licht daarop schijnen. Probeer niet sterk te zijn in uw eentje maar vertrouw op Mijn perfecte kracht. Ik zal vrede in uw hart worden maar u moet niet vergeten te vragen.

Vergeet niet, Mijn Heilige Geest is uw perfecte vertrouweling, want ongeacht wat u doormaakt Hij zal alle tranen drogen en de oogkleppen van deze wereld uit uw ogen verwijderen,  en Hij zal  uw gezicht  naar Mij  toe tillen.  Alles op  deze Aarde is tij­de­lijk. Het is zo belangrijk dat Mijn kinderen begrijpen dat zij niets zullen confronteren dat zij niet kunnen overwinnen zolang Ik aan hun zijde ben. Het enige wat zij moeten doen is Mij te zoeken. De bovennatuurlijke tijden zijn nu op u, Mijn trouwe. Dingen hebben voorgedaan in de geestelijke wereld die de tijd van het einde in gang hebben gezet.

Kijk naar uw huidige situatie als een zegen in vergelijking met wat gaat komen op uw Aarde. Kom naar Mij toe nu met dezelfde vurigheid in uw hart dat u had toen we elkaar ontmoetten. Laat de tijd niet van uw vreugde in Mij stelen. Laat geen ongeduld van Onze relatie stelen. Ik kan met zekerheid zeggen, Mijn kinderen, Ik ben uw Vader en Schepper en Ik zal de levens van ieder individu op uw Aarde ver­an­de­ren op dramatische wijze zeer binnenkort. Laat u niet misleiden wanneer de vijand zegt dat Ik nooit meer kom. Val niet voor zijn leugens. Hij wil dat Mijn kinderen rondlopen en zich richten op hun wereldse problemen.

Hij wil Mijn kinderen geestelijk leeg en onvoorbereid. Geef niet op, Mijn kinderen. Pak Mijn hand, en door Mijn hand komt Mijn sterkte voor u. Blijf in gebed. Blijf in Mijn Woord. Blijf trouw aan Mij, Mijn kinderen. Loop in Mijn liefde, want Mijn liefde is perfectie. Zoek Mij met de minuut. Ik hou van u, Mijn kinderen. Liefs, Yahshua Ha Mashiach. >>>>>Are you doubting?

YouTube

Psalm 23
Spreuken 3:5-6
Jesaja 30:18
2 Korintiërs 12:9
Efeziërs 2:8
Filippenzen 4:6-7
1 Johannes 3:2-3, 23-24
Openbaring 3:10-11

Advertisements