MIJN Perfecte Plan!

Rhema Woord
278pikelk –  6 november 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, Mijn kinderen, pak op uw schilden, pak uw zwaarden! Leer, begrijp, memoriseer en sta in Mijn waarheid! Niet waden in de drek en de modder van de waarheid van deze wereld, maar sta rechtop en vast in Mijn waarheid. De waarheid van Mijn Woord. De waarheid van Mijn belofte voor uw levens. Omdat Ik Mijn leven gaf aan het kruis heeft ieder mens een keus om Mij te accepteren en Mijn waarheden te ontvangen, of Mij te verwerpen en Mijn waarheden af te danken. Als u Mij en Mijn waarheid ontvangt, zult u een nieuwe manier van leven ontvangen in deze gevallen en gebroken wereld.

Deze wereld is onvolmaakt en ontwikkelt naar een nog donkerder tijd, aangezien Satan en zijn volgelingen Mijn licht uittrappen wanneer en waar ze kunnen. Ik roep tot al Mijn kinderen om standvastig en rechtop te staan nu. Wees niet bang of beschaamd van Mijn Licht, Mijn Genade, of Mijn Glorie, maar verheug u in al deze dingen. De enige ervaring, de vreugde die langs komt van Mij Die van u houdt. De barmhartigheden die Ik uitbreid aan Mijn kudde moet u helemaal opgewonden hebben en in vuur en vlam voor wat gaat komen. Wat de verlorenen zal overtuigen om zich tot Mij te wenden is Mijn Liefde en Genade.

Ja, ze kunnen hun reis beginnen door de tijd waarin de Aarde bestaat te herkennen, en worden een beetje angstig. Deze initiële vrees kan sommigen leiden tot hun Bijbels te openen, of te zoeken naar leringen die ze uitleggen dat als ze de enige Christus ontvangen, de Zoon van de Allerhoogste God, de God van Israël, de God van Abraham, Izaak en Jakob, ze de behoudenis zullen ontvangen dat voor hen gekocht werd, en ze zullen niet langer onder de vloek van deze gevallen wereld zijn, en niet langer onderworpen aan de plannen van Satan. Mijn kinderen, degenen die Mijn perfecte en eenvoudige plan van behoudenis in hun hart ontvangen, zullen de door Satan ingestelde valstrikken vermijden, en zullen beschermd en bevrijd worden uit al van Satans kwade beramingen.

De realiteit van Mijn liefde weegt veel zwaarder dan een moment van angst dat het kan vergen om een aantal in Mijn richting te draaien. Ik verlang voor elk van Mijn schepping, Mijn verloren schapen, om terug te keren naar hun Schepper en Verlosser. Ik wens dat niemand verloren gaat, en voor velen om Mijn liefde, vreugde, en bescherming te ervaren. Ik waarschuw Mijn boodschappers van wat er zal komen op de Aarde, niet om angst in te boezemen, maar de voor­be­rei­ding, en Mijn boodschappers moeten ge­hoor­zaam zijn in het uitbrengen van Mijn berichten. Krimp niet terug van de spotters, want ze zijn geprofeteerd in Mijn woorden.

Ga rechtop, Mijn boodschappers! Ga rechtop, Mijn kinderen! U zult Mijn beloften in uw levens vervuld zien. U zult Mijn actie zien, en u zult Mijn wonderen zien. Put uit Mij en zie wat Ik vrijlaat van u, Mijn geliefden. O, hoe Ik houd van Mijn schepping. Ik weet het aantal haren op elk van uw hoofden, Mijn geliefden. Vergeet nooit hoeveel Ik van u houd, want dat is de reden waarom Ik Mijn perfecte plan creëerde. >>>>>MY Perfect Plan!

YouTube

Jozua 1:9
Psalm 32:11
Spreuken 16:6
Klaagliederen 3:22-23a
Johannes 3:16
Efeziërs 1:9-10

Advertisements