Overwinning in MIJ

Rhema Woord
278pikelk –  26 mei 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor mensen met oren om te horen. Mijn kinderen, word niet ontzet door de dingen die zich om u heen plaatsvinden. Velen van u zien de vijand dingen veranderen waar u ooit helemaal zeker van was, meer van zijn misleidende tactieken om ervoor te zorgen dat u niet zeker bent. Wel, wees hier zeker van, Mijn kinderen, IK BEN het Woord. IK BEN de Schepper van alle dingen en uiteindelijk heb Ik de controle van alle werkelijkheden. Laat zijn tactieken u niet afschrikken. Word niet ontzet. Negeer zijn schertsvertoningen en richt u op Mij. Ik ben een constante bron van waarheid. Ik verander niet, noch zal Ik ooit veranderen.

Ik ben een constante staat van perfectie, en er zal niets zijn dat Mijn perfecte aanwezigheid kan  veranderen.  Als u,  Mijn kinderen,  niet geworteld  bent in  Mijn Woord en Mijn beloften voor u zult u uiteindelijk de leugens van de vijand geloven. Word niet verstrikt in zijn bedrog, maar loop door en verschuif uw focus terug naar uw Vader. Uw hart moet Mijn hart zijn. Onze harten moeten kloppen als één. Laat geen twijfel, of angst, of verwarring toe om uw focus te veranderen. Sta niet toe dat afleidingen uw blik van Mij stelen.

Houdt uzelf overgegeven aan Mijn perfecte plan, Mijn volmaakte liefde en al het andere zal verdwijnen. Ik zal u Mijn perfectie laten zien door alle dingen heen, zelfs wanneer de dingen verraderlijk worden in uw eens grote natie en de wereld. Ik zal u nooit verlaten. Beoefen nu het houden van uw aandacht gericht op Mij en Mijn Woord, niet de vijand iets te laten doen om u af te leiden. Mijn kinderen, Ik hou zo van u, en Ik erken dat de wereld waarin u leeft dingen presenteert die moeilijk voor Mijn kinderen zijn om daartegen te staan. Ik zie elke strijd van elk kind van Mij.

Dit is  niet de  tijd om  te stoppen,  Mijn kinderen.  Dit is  niet het  moment  om zelf­standig te worden. Dit is niet de tijd om het alleen te doen. Houdt u zich vast aan Mij nu, Mijn kinderen, want de tijd op uw Aarde zoals u weet zal binnenkort tot een einde komen. Laat de houding van de vijand u niet ontmoedigen. Laat zijn capriolen Mijn schild niet doordringen. Reageer in Mijn Heilige Geest en niet in uw vlees. Gebruik Mijn naam want daar hebt u de ultieme macht, een perfecte macht en verdediger. Mijn naam heeft heerschappij over alle dingen op deze Aarde, en alleen de leugens van de vijand hebben Mijn groot effect op u, Mijn schepping, gestolen.

Het is binnenkort de tijd, Mijn kinderen, dat Ik zal herenigen met u en u zult niet langer worden onderworpen aan deze gevallen wereld waarin u leeft. Wees sterk in Mij, Mijn geliefden, wetende dat wanneer u Mij kiest u uiteindelijk zult zegevieren in elke situatie. >>>>>Victory in ME

YouTube

Psalm 62:12
Jesaja 26:3, 54:17
Matteüs 28:19-20
Johannes 1:14, 14:2-3,21,26
2 Korintiërs 5:15, 12:9
Galaten 2:20
Hebreeën 4:15
2 Petrus 1:2-8

Advertisements