Aan MIJN Wachters en De Doelloze

Rhema Woord
278pikelk –  10 oktober 2014
Vrij vertaald

Ik zeg u, Mijn kinderen, degenen die gevonden worden te wachten en te waken hebben niets te vrezen. Het is Mijn kinderen die gevangen zitten in de zorgen en de lusten van deze wereld die overrompeld zullen worden, en zich afvragen hoe het komt dat ze onder ogen moeten zien wat de wereld confronteert. De mensen die geloven dat Ik besta maar Mij geen eer betonen, ze leven hun eigen levens en geven niets over aan Mij, en ontvangen zegeningen alsof zij ze verdienen. Ze vieren Mij niet, maar ze vieren de vleselijke, aardse feesten en geven Mij geen ereplaats in enig deel van hun levens of harten.

Ze zullen zich afvragen waarom Ik hen zou verlaten om de raffinage te confronteren. Mijn kinderen die verlangen voor Mijn terugkeer zijn afgestapt van de wegen van de wereld en hoewel ze kunnen struikelen, keren ze snel hun gezichten terug naar Mij, naar hun Koning, naar hun Vader, hun Verlosser. Degenen die hun afgoden hebben en ze aanbidden als goden zullen blijven om te confronteren wat komt. Ze zullen weten dat Ik God, de Schepper ben van alle hemelen en de Aarde. Elke knie zal voor Mij buigen, en ze zullen hun ogen geopend hebben voor wat een namaak Satan was en hoe hij ze voor de gek hield met de lusten van uw wereld.

Ze zullen zien hoe ze vielen voor zijn verzoekingen en gevangen werden in zijn valstrikken. Ze zullen worden verfijnd en gezuiverd, en ze zullen hun harten en gezichten keren tot hun Vader als ze dit zien. Want Ik zal het hen duidelijk maken door hun angst en lijden dat Ik de enige weg ben. Ze zullen Mijn heerlijkheid zien op die dag en weten dat IK BEN. Blijf waken en wachten, Mijn kinderen. Kunt u niet net iets langer wakker blijven? Verheug en verheug, want u zult al snel Mijn glorie zien komen op uw Aarde. Voor degenen die Mij toegelaten hebben om hen klaar te maken, onze harten smachten om onze schapen te redden. Maar meer van de kudde worden in de schaapskooi gebracht, en Ik zal zoeken naar zelfs een enkele verloren schaap.

Wees geduldig, Mijn wachters, en wees bereid om alarm te slaan, maar wees ook bereid om Mijn vreugde en vrede te verspreiden, en wees rijk gezegend, want uw waken verheerlijkt uw Vader. Oh, Ik hou van u, Mijn kinderen. >>>>>To MY Watchmen and The Aimless

YouTube

Numeri 6:24-26
Job 23:10

Advertisements