WAARSCHUWING! ALLES DAT KOMT!!

Rhema Woord
278pikelk –  27 september 2014
Vrij vertaald

Wacht en waak, want dit alles komt. Mijn kinderen, Mijn strijders, reciteer Mijn woorden, claim de overwinning over de zonde in het gezicht van het kwaad. Sta op Mijn Rots, Mijn Woord, Mijn belofte van de overwinning. De overwinning is van Mij, daarom is het van u. U bent zegevierend door Mij, Mijn kinderen! Wees sterk in de strijd, want Ik heb u voorzien met Mijn wapenrusting. Hoe meer kwaad dat tegen u komt, prijs Mij, en aanbid Mij, en dank Mij, want Mijn schild om u heen kan niet worden gepenetreerd. Zoek Mij met uw hele hart nu, Mijn kinderen. Laat Mijn aanwezigheid uw elke cel vullen.

Binnenkort zal uw transfiguratie beginnen, en om dat te laten gebeuren moet deze wereld en haar kwaad van u verwijderd worden. Met elke stap die u neemt, zie Mij. Zoek Mijn aangezicht. Mijn hart breekt voor degenen die tot nu toe zijn gekomen, maar zich overgeven aan de verleidingen en worden teruggetrokken naar deze wereld door hun gebrek aan kennis. Ze laten na Mij op te zoeken. Ze zijn nooit voorbij Mijn naam gekomen en te leren wie Ik ben. Mijn kinderen, Ik smeek u, neem de tijd om te weten wie Ik ben door Mijn Woord. Leer wie Ik ben voordat het te laat is.

Er is een tijd dat komt op uw Aarde dat tenzij u geworteld bent in Mij, u misleid zult worden. Angst is een geweldige motivator en als u leugens verteld wordt, zullen ze lijken op waarheden. U zult niet in staat zijn om het verschil te zien zonder dat Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh, u begeleidt, Mijn geliefden. Wacht niet langer om Mijn Heilige Geest te ontvangen. Ontvang Hem en ontvang Zijn leiding. Hij spreekt zachtjes maar duidelijk, en zal uw Gids zijn samen met Mijn engelen in de binnenkort komende tijden van gevaar. Want de poorten van de hel zijn geopend  en elke  demoon is  vrij om  heen en weer  te lopen  op uw  Aarde, zoe­kende wie ze kunnen verslinden.

Hun leider heeft zich opgesteld op zijn plaats en wacht op zijn leger om te verschijnen vooraan en in het midden. Ze zijn in formatie en klaar om hun marsorders te ontvangen. Dit is dichterbij in de geestelijke wereld, zoals u kunt zien, soms zelfs in het stoffelijke op Aarde als ze monumenten aan Satan hebben opgezet en hem aanbidden als hun god. Uw Aarde kreunt om verzoening. Mijn schepping en dieren zuchten om verzoening. U zult krachtige aardbevingen, stormen en veranderingen van de Aarde zien. Chaos zal uitbreken. Het kwaad op een geheel nieuw niveau. De geur van de dood zal elke neusgat bereiken.

Satan zal zijn weg voor een korte tijd hebben in uw Aarde, en velen zullen vallen voor zijn  leugens.  Hij is de  ultieme  bedrieger en  hij zal elke  ziel aan  hem toe­ge­kend nemen. Ik reik uit naar Mijn verloren schapen in een poging om hen binnen te brengen, zodat zij niet zullen worden verwijderd in de ruisende stroom van het kwaad dat komt op uw Aarde nu. Neem geen enkel risico, onderwerp u niet aan enig kwaad en word verleid door uw wereld nu. U moet altijd ijverig op zoek gaan naar Mij. Ik zal Mijn uitverkorenen instrueren als in wat er wordt verwacht van een ieder van u. Als u niet op Mij gericht bent, zult u uw instructies missen.

Blijf gefocust, Mijn geliefden. De Leeuw van Juda zal Zijn kudde beschermen tegen het kwaad. Ik ken het aantal haren op uw hoofd. Vertrouw erop dat Mijn bescherming regeert over alle kwaad. Maak u geen zorgen. Wees niet bang. Bereid u voor op de strijd, Mijn soldaten. Keer niet naar rechts of naar links, maar focus op Mijn aangezicht. Focus op het eindresultaat en de nederlaag van de vijand, die reeds verzekerd is. De overwinning is van Mij door Mijn eigen vergoten bloed. Als Ik in uw hart woon, zal de overwinning ook de uwe zijn. Deins niet terug in het gezicht van het kwaad, laat u niet misleiden door de kwaden die komen in een mantel van valse vrede, u zekerheid biedend.

Ze zijn niets zoals u ooit eerder hebt gezien, en zullen gemakkelijk de zwakke van hart en de mensen die hun aankomst niet verwachten doden. Wees voorbereid, Mijn geliefden. Ik weet dat aan velen dit vreemd klinkt en ver daar buiten, maar dit zal gebeuren. Ze zullen komen en hun hulp aanbieden en uitzenden hun vermogen om een utopie te creëren op uw gevallen planeet. Ze zullen de massa’s misleiden die zo graag willen wat ze te bieden hebben. Dit komt, Mijn geliefden. Deze wezens zullen verschijnen als bijna menselijk, maar Mijn kinderen zullen het kwaad kennen dat schuilt achter hun ogen.

Word wakker, Mijn kinderen. Word wakker, Mijn soldaten, slaap niet. Wees waakzaam in het gebed, want slaap is niet uw vriend. Uw enige rust zou moeten zijn in Mij. Als u rust in Mij, zult u niet moe worden. Ontvang van Mij uw kracht, wacht en waak want dit alles komt. >>>>> WARNING! ALL TO COME!!

YouTube

Jesaja 13, 60:1-5
Joël 2
Romeinen 8:18-25
1 Tessalonicenzen 5:1-11
Openbaring 18

Advertisements