VIND JEZUS NU​​!!

Rhema Woord
278pikelk –  26 september 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf deze woorden op en deel ze met degenen die oren hebben om te horen,  de verlorenen die op zoek zijn.  Uw gehoorzaamheid kan niet komen van­uit een hart van vlees, maar moet afkomstig zijn van een hart gevuld met Mijn Heilige Geest of Ik herken het helemaal niet als gehoorzaamheid. Uw liefde voor alles in deze wereld, zie Ik. Uw liefde voor luxe in de wereld en roem, en haar weg van het hart van vlees gevuld met lust en perversie, zie Ik. Ik zie niet iemands zwakke pogingen om met Mij te verzoenen zonder eerst Mijn Zoon te ontvangen.

Als Mijn Zoon niet gezien en ontvangen is door het hart van een mens, is er geen manier om een mens te verzoenen met zijn Schepper. Want Mijn Zoon ben Ik! En Zijn dood en opstanding is Mijn pad, de enige weg naar Mij. Er is geen andere weg naar verlossing dan het vergoten bloed van Mijn Zoon, dat genade is voor de zonden van de mensheid. Ik creëerde deze weg uit liefde voor Mijn schepping, en het ultieme offer is betaald. Want zonder Mijn Zoon zou al Mijn schepping eeuwige duisternis confronteren, gedoemd om apart van hun Schepper te leven voor eeuwig. Ik hou te veel van Mijn schepping om u te verdoemen, Mijn geliefden.

Zoek Mijn Zoon, zoek Zijn aangezicht, en als u Hem daar vindt, dan zult u genade vinden, en alleen dan kunt u wagen op de enige weg die leidt naar uw Schepper en Vader. Hoe Ik van u hou, Mijn kinderen. Ik ben een eenvoudige keuze, want Ik ben de weg naar Mij. Redding komt alleen door Mij. Ik ben uw ware thuis, en Ik ben uw  kaart om  u naar  IK BEN  te brengen.  Geen  hoeveelheid  van zelf­ver­looche­ning, geen hoeveelheid van zelfbeheersing, geen enkele hoeveelheid van iets “zelf” zal u dichter bij Mij brengen. De reis begint en eindigt bij Mij, en als u de reis niet bij Mij begint, zult u helemaal niet de reis beginnen. >>>>> FIND JESUS NOW!!

YouTube

Ezechiël 36:26

Advertisements