Kom terug naar MIJ!!

Rhema Woord
278pikelk –  23 augustus 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen die oren hebben om te horen. Mijn dochter, Ik hou niet van het zien van Mijn kinderen dat zij worstelen, noch wil Ik dat ze zich alleen voelen. Ik ben de IK BEN en Ik ben niet onderworpen aan tijd of fysieke barrières. Wat Ik aan onderworpen ben is de barrières van het hart. Als mensen lopen op een pad van deze wereld in plaats van Mijn pad, moet Ik ze verlaten totdat ze hun weg naar Mij terugvinden. Het breekt Mijn hart als Ik Mijn kinderen, van wie Ik hou, Mij zie negeren, Mij niet herkennen, of in sommige gevallen Mij zelfs vermijden zodat ze kunnen deelnemen aan de zonden van uw wereld.

Er is niets waard om van Mij weg te lopen in de duisternis, Mijn geliefden, niets. Ik hou zo van u, maar Ik kan u niet ruw behandelen of geweld aandoen tot in een relatie met Mij. Het moet een vrijwillige actie van uw kant zijn. Als u eenmaal in een relatie met Mij bent kan Ik werken op een andere manier binnen onze relatie, ja, maar als u uitgaat in de wereld, moet Ik gewoon wachten, aan uw hartsnaren trekken van tijd tot tijd in de hoop dat u naar Mij terugkeert. Kom terug naar Mij nu, verloren kinderen. Laat Mij de mogelijkheid hebben om u te overladen met Mijn liefde en u beschermen. Deze dingen komen wanneer u in Mij blijft.

Wanneer u doorgaat met te lopen in de zonde en te lopen in deze wereld, kan Ik u niet beschermen tegen de gevolgen van uw zonde. Als u eens wist hoe Mijn hart treurde voor u wanneer u uw gezicht van Mij afwendde, Mijn geliefden. Ik hou zo van u, maar u loopt steeds weg van Mij. Kom naar huis, koester in Mijn liefde en ervaar  Mijn vreugde  in uw  leven. U zult uit de eerste  hand zien  dat er geen tij­de­lijke plezier op deze Aarde de moeite waard is om niet in gemeenschap met uw Schepper te zijn die van u houdt. Het maakt niet uit waar u nu bent. Ik zal naar u toe komen. Ik zal uw gezicht optillen en Mijn aangezicht op u schijnen als u gewoon naar huis zult komen. Liefs, Yahshua >>>>> Come back to ME!!

YouTube

2 Korintiërs 6:17-18

Advertisements