BARENSWEEËN! Ren nu naar huis!!

Rhema Woord
278pikelk –  24 augustus 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf dit op voor degenen die oren hebben om te horen. Mijn kinderen, voeg samen nu op de waarheid van uw redding. Niemand weet precies de manier waarop deze eindtijd gebeurtenissen uit zullen spelen. Hoewel er veel aanwijzingen zijn in Mijn Woord, blijft veel verborgen en gehuld in mysterie. Wees u bewust, Mijn geliefden, aangezien Satan ook Mijn Woord kent. Focus op Mijn liefde voor u, Mijn kinderen, en het delen van Mijn liefde met de verloren en teruggevallen. Sta op aan de uitdaging om Mij te volgen, zelfs in uw eigen families. Als u woont in een familie met ongelovigen, toon Mij en Mijn liefde voor uw dierbaren zodat ze kunnen zien dat uw gedrag is veranderd.

Laat uw vlees worden gedood en laat Mijn Heilige Geest opstaan in u en door u, Mijn licht schijnend op alle situaties en relaties. Als Ik uw nummer één doel ben, kan Mijn licht het niet helpen dan om het te laten zien in u, en Mijn vruchten kunnen niet anders dan te voorschijn komen in uw leven. Ik breng duidelijkheid, geen verwarring. Ik breng de gezondheid en het leven. Ik breng vreugde en vrede, geen verdriet en frustratie. Ongeacht wat u confronteert, overhandig het aan Mij. Ontvang Mij en de vrede die Ik ontketen in elke situatie. Wanneer u begint te vertrouwen op uw vlees, stelt u zich open voor het kwaad van deze wereld.

Ziet u, Mijn kinderen? Dat als u niet hebt geleerd op Mij te vertrouwen inmiddels, hebt u geen andere keuze dan te vertrouwen op Mij in de toekomst. Terwijl de barensweeën steeds dichter bij elkaar komen en steeds meer van Mijn kinderen beginnen te worden aangetast en chaos te ervaren in een of andere vorm, zullen ze leren om op Mij te vertrouwen. Sommige harten verzachten sneller dan anderen, maar Ik zal de zeer laatste verloren schapen achtervolgen tot aan de einden der aarde. Dat is hoeveel Ik van u houd, dat is hoeveel Ik van Mijn schepping houd en hen thuis wil bij Mij. Liefs, Yahshua >>>>> BIRTH PANGS! Run home now!!

YouTube

Spreuken 3:25-26
Jesaja 43:2
Efeziërs 4:2
1 Petrus 4:8
1 Johannes 4:7

Advertisements