ALSTUBLIEFT VERANDER MIJ, HEILIGE GEEST!

Rhema Woord
278pikelk –  30 augustus 2014
Vrij vertaald

Mijn geliefde, je hebt Mijn offer geschenk van verlossing en Mijn Heilige Geest ontvangen. Je moet nu Mijn Heilige Geest actief laten zijn in je. Wat dit betekent is actief luisteren naar Mij. Stel Mijn Heilige Geest vragen wanneer situaties en beslissingen ontstaan. Haal diep adem en pauzeer. Veronderstel Hij is altijd bij je en wil dat je loopt in de wil van de Vader. Laat je vlees het niet overnemen en handelen en reageren in de manier waarop je oude mens zou doen. Reageer en gedraag als je nieuwe mens. Jouw acties moeten worden gebaseerd op Mij. Wat zou Mijn reactie zijn?

Ja, Mijn kind, er zijn momenten dat je moet reageren met gerechtvaardigde boosheid, maar je moet niet je oude mens, je vlees, laten opstijgen naar de oppervlakte. Dit gaat over zelfbeheersing en niet te geloven dat Ik de wegen van je vlees niet volledig van je verwijderd heb. Een deel ervan is waar. Jouw vlees is deel van jou en zal altijd blijven. Wees niet zo verbaasd als het zijn lelijke kop opsteekt. Als er dingen zijn die je nog nooit aan Mij hebt gegeven, echt overgegeven aan Mij, of dingen die je niet als problemen hebt erkend zoals boosheid, grof taalgebruik en razernij, zijn al deze dingen nog steeds in je vlees.

Door Mijn kracht, de kracht van de Heilige Geest, ben je in staat geweest om ze het grootste deel van de tijd te onderdrukken. Maar je hebt ze echt nog nooit verworpen door ze aan Mij te geven. Soms, wanneer de wereld je een curve bal werpt, barsten deze vleselijke reacties uit naar de oppervlakte. Gewoon omdat je de Heilige Geest hebt ontvangen en Hij is levend en actief in je, betekent dat niet dat je vlees niet kan en niet zal losbreken en reageren op situaties op manieren die niet van Mijn wil zijn. Dit gaat gebeuren, Mijn geliefde.

Graaf diep nu en leg deze kwesties vóór Mij uit, wat ze ook mogen zijn, en we zullen een reis beginnen binnen een reis om te verwijderen de diepgewortelde bolwerken en leugens van de boze waar je aan vasthoudt en gelooft, en je zo lang in bent geweest. Rust in het feit dat Ik je opvoed in Mij, Mijn geliefde. Liefs, Yahshua >>>>> PLEASE CHANGE ME HOLY SPIRIT!

YouTube

Efeziërs 4:26-32
1 Johannes 1:9
Jakobus 1:5-8, 4:7-8

Advertisements