VOORWAARTS, MIJN SOLDATEN

Rhema Woord
278pikelk –  18 augustus 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf deze woorden op voor degenen die oren hebben om te horen. Mijn kinderen, de vijand plots en beraamt nu over uw hele Aarde, om chaos en vernietiging te veroorzaken. Hij haat Mijn kinderen. Hij haat Mijn schepping en hij is een moordende leugenaar die stopt bij niets om te doden en te vernietigen. Hij is de heerser van de duisternis en zal nu blijven in zijn uitzinnigheid omdat hij ziet dat de tijd korter wordt voor hem. Ik roep nu al Mijn kinderen op om op te staan en te vechten tegen hem in zowel uw persoonlijke levens en voor de hele wereld. Bid, vier het avondmaal, en blijf in Mij, en Ik zal tot u komen.

Zijn nederlaag is reeds volbracht aan het kruis. Hij kan niet winnen, maar hij kan nog steeds vechten. Het is aan Mijn kinderen om het gereedschap te gebruiken die Ik voor hen verstrek om zijn angel weg te nemen. Gebruik Mijn kracht, Mijn kinderen, want uw vlees kan niets doen en is een nadeel voor onze strijd. U moet gevuld  worden  met Mijn  Heilige  Geest,  Ruach Ha  Kodesh.  Luister naar  uw mars­orders en voer ze uit. Mijn kinderen zijn verantwoordelijk voor het laten weten aan de wereld dat Ik leef en actief ben en nog steeds vrede, liefde en vreugde verspreid, en nog steeds bij en achter Mijn schepping sta als toen het werd gemaakt.

Satan is  gekomen als  een liegende  beest om  Mijn creatie en  Mijn kinderen  te ont­heili­gen op deze Aarde. Hij wil dat niemand of niets blijft staan. Zijn oorlogdrums slaan tegen Mijn kinderen, en nu moeten Mijn kinderen worden opgeroepen en voorbereid worden voor de strijd tegen zijn kwaad. Ik zal u niet verlaten, Mijn geliefden. Zoek Mijn Heilige Geest en ontvang Zijn inwoning. Ontvang Zijn hoede over uw leven en uw hart. Laat Satan of zijn volgelingen nooit een voet aan de grond krijgen in uw leven. Vraag om hulp met alles waarmee u worstelt. Loop weg van de zonde en in de richting van uw Verlosser. Ik heb een ieder van u voorbereid op uw eigen manier voor deze strijd die u zult confronteren.

Wees niet bang, maar heb groot geloof dat Ik in uw leven zal brengen precies wat Ik wil dat u zult hebben op dit moment. Velen van u hebben geworsteld met de zonde en met een bijna slopende verlangen om deze Aarde te verlaten en naar huis te komen tot Mij. Ik zie uw hart, Mijn geliefden. U zult binnenkort uw taken en verantwoordelijkheden worden gegeven en wanneer deze aan u duidelijk zijn gemaakt, zult u opstaan tot de gelegenheid met een nieuw gevonden elan, kauwen op het bit om het werk van uw Vader te doen. Uw plichtsbesef zal enige verlangen om thuis te komen op dit moment overtreffen, aangezien u zult zien dat er een grote oogst te oogsten is en zeer weinige oogsters.

U zult weten dat u nodig bent voor deze tijd en u zult vol overgave Mijn bevel uitvoeren. Deins niet terug van de dingen die Ik u vraag, Mijn geliefden. Ik reageer niet op de boze, maar hij reageert op Mij. Verlies nooit het feit dat Ik de volledige controle heb. Blijf rustig en in comfort verblijven in Mijn aanwezigheid, en velen zullen uw niveau van rust zien en u vragen uw geheim. Ik ben het antwoord die u moet verstrekken voor hen. Ik ben groter dan alles wat de vijand ooit tegen u kan verzinnen. Ik beloof dat Ik al Mijn kinderen zal dragen doorheen welke situaties ook waar zij mee worden geconfronteerd.

Mijn soldaten zullen vooruit marcheren en hun taken met vertrouwen en moed uitvoeren in de wetenschap dat de vijand al verslagen is. Luister aandachtig nu voor Mij, Mijn geliefden. Weet dat als u Mij nog niet kent Ik van u hou. Ik wil dat allen tot Mij wenden en Mijn vrije gift van redding ontvangen voordat het te laat is. Ontvang het en het is van u. Voor Mijn kinderen die Mij kennen, loop in Mijn liefde met vrede en vreugde. Wees geduldig en waakzaam tegelijk, Mijn geliefden. De puzzel zal elke dag steeds meer bij elkaar komen. Liefs, Yahshua >>>>> ONWARD MY SOLDIERS

YouTube

Efeziërs 6:10-19

Advertisements