Rhema Woord & tongen?

Rhema Woord
278pikelk –  31 juli 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen die oren hebben om te horen. De dingen op uw Aarde zullen snel veranderen, Mijn geliefden. De economieën van de wereld zijn op wankele grond. Vele rivieren van de wereld zullen worden als bloed. Mijn tekenen van de eindtijd zullen nu moedig worden weergegeven. De vijand is alleen geïnteresseerd in uw einde en is in elk type van het kwaad in staat. Ik heb hem laten doorgaan en zijn kwade beramingen te plotten in uw hele wereld en uw eens grote natie. Voor vele maanden en zelfs jaren heb Ik vele boodschappers erop uit om Mijn kudde te waarschuwen dat deze tijden op u zijn.

Satan zou willen dat de mensen denken dat de dingen “zaken als gewoonlijk” zijn. Het is allesbehalve dat. Vertrouwde christelijke leiders zijn weggevallen van Mijn waarheid en leiden velen op een dwaalspoor. Ze worden gedreven door de wegen van deze wereld en ze zijn opgehouden te vertrouwen op Mijn waarheden. Wees voorzichtig wie u gelooft. Het is Mijn volbrachte werk en vergoten bloed dat gepredikt moet worden. Mijn bovennatuurlijke aanwezigheid zal actief zijn als nooit tevoren. Uw herders en leraars moeten dit weten, als ze afgestemd zijn op wat er gebeurt in uw Aarde op dit moment.

Alle herders en leraars die weigeren te herkennen en te richten op waar u zich in de tijd bevindt, om niet mensen bang te maken, waar zijn ze goed voor? Waar zijn ze goed voor als ze niet de waarheid van de tijd waarin u bent onderwijzen? Velen zullen dingen moeten zien en om moeten gaan met dingen, waaruit ze al zouden moeten verwijderd zijn, als gevolg van deze onverantwoordelijke leraren. Ze leren een verwaterd evangelie en ze laten mensen geloven dat de Aarde nergens in de buurt van het begin van het begin van het einde is. Als er geen urgentie is, zullen de mensen doorgaan op de wegen van deze wereld. En hoewel er teken na teken geweest is, zullen ze met slappe kaken en verbazing staan als hun wereld begint af te brokkelen om hen heen.

Gebruik Mijn gereedschap, kinderen. Bid in de Geest voortdurend. Vier vaak het avondmaal met Mij. Blijf gefocust op Mij en Mijn Woord. De vijand zal proberen tegen u te komen, maar trek u niet terug. Laat hem niet enige vooruitgang krijgen of bolwerken over u heen vestigen. Onthoud altijd, u behoort tot Mij. Roep Mij aan, fluister Mijn naam. Ik ben nooit ergens dan aan uw zijde. De vijand zal instrumentaal zijn in vele dingen die uw eens grote natie zal overkomen. Er zullen financiële rampen, sociale onrust, en toegenomen geweld zijn.

De dingen gaan slecht worden, maar voor Mijn gelovigen zal dit een tijd van vrede en vreugde zijn als ze niet vergeten om Mij aan te roepen. Onthoud om Mij aan te roepen, en Ik zal u nooit in de steek laten. >>>>>Rhema Word & tongues?

YouTube

1 Korintiërs 14:2-5

Advertisements