Op AARDE zoals het is in de HEMEL!

Rhema Woord
278pikelk –  1 augustus 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf deze woorden op en deel ze met degenen die oren hebben om te horen. Mijn kinderen, u zult al snel getuige zijn van Mijn glorie. Mijn glorie zal worden uitgestort op de Aarde zoals in de Hemel. Is dit niet Mijn eeuwige belofte aan u geweest, Mijn kinderen? Mijn uitverkorenen, u moet geen acht geven op het kwaad dat loert om elke hoek, maar loop in de veiligheid van Mijn bescherming en de vreugde die binnen Mijn bescherming ligt. Dit is vrij voor Mijn kinderen die Mij ontvangen. Zoals het kwaad toeneemt op uw planeet, zal Mijn Heilige Geest toenemen.

U zult deelnemen aan en getuige zijn van vele wonderen en getuige zijn van tekenen en wonderen zoals u nog nooit eerder hebt gezien. Mijn glorie biedt genade aan allen en velen zullen Mijn genade ontvangen wanneer ze zien dat Ik ben de IK BEN, de Schepper en Ik ben hun Heilige Vader die van hen houdt. Ik waste weg hun zonden en de zonden van deze wereld door de dood en zal deze wereld herstellen tot Mijzelf. En allen die tot Mij behoren zullen worden hersteld en er zal geen zonde meer zijn, geen gedachtenis van zonde meer, want de zonde te herinneren neemt zelfs af van Mijn volbrachte werk.

Er is niet zoiets als schuldgevoel en schaamte in de Hemel aangezien Mijn glorie zo helder is. Het schijnt zo’n heerlijk licht en er is geen plaats voor een fractie van de duisternis om te verbergen in de diepten van de geest van Mijn kinderen. Ontvang Mijn vergeving nu, Mijn geliefden, op deze Aarde als in de Hemel. U hoeft niet langer te lopen in de zonde. U hoeft niet langer onderdeel van deze wereld te zijn. Ontvang uw Aarde zoals in de Hemel. Ontvang uw verlossing door Mijn bloed. Ontvang uw genezing door Mijn lijden. Ontvang uw vrijheid door Mijn gevangenschap. Ontvang uw heiliging en zuivering omdat Ik zonde werd om uw zonden weg te wassen.

Ontvang uw vlekkeloze gewaden, Mijn bruid. Ontvang Mij, ontvang Mij volledig en alles wat Ik te bieden heb aan een ieder van Mijn kinderen. Verwacht Mijn glorie te schitteren van u, Mijn kinderen. Loop in Mijn licht, wend u niet tot rechts of links, maar blijf vast op Mijn pad met uw ogen voor 100 procent gericht op Mij. Mijn schapen horen Mijn stem en u bent Mijn schapen. Luister niet naar de wereld, doe niet zoals ze doen. Houd uw ogen op Mij en uw hart en geest zuiver. Ik hou van u, Mijn kinderen. Loop in Mijn kracht, loop in Mijn bescherming, loop in Mijn bovennatuurlijke. Wacht en waak. Blijf naar boven kijken. Ik hou van u, Mijn geliefden, Yahshua Ha Mashiach >>>>>On EARTH as it is in HEAVEN!

YouTube

Spreuken 1:5, 7, 29, 33, 8:34-36
Jesaja 11:5-9
Matteüs 6:10
Lucas 11:2

Advertisements