Word een nieuwe SCHEPPING

Rhema Woord
278pikelk –  5 juli 2014
Vrij vertaald
Galaten 5

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen die oren hebben om te horen. Mijn geliefde, hoe komt het dat je denkt dat je nooit zult falen? Zolang je in je vlees bent, blijf je struikelen en zelfs vallen. Als dat niet zo was, zou Mijn dood aan het kruis voor niets zijn. Ik beloof dit echter, Mijn kinderen, Ik zal u niet laten waar Ik u vond. Zolang u bereid bent om Mij te volgen, zal Ik u veranderen. Sommige veranderingen zullen onmiddellijk en sommige zullen tijd vergen, maar als u Mij volgt met uw hele hart zal uw denken en uw gedrag veranderen.

Terwijl u begint meer als Mij te denken, zult u beginnen meer te handelen als Mij. Mijn dochter, je hebt nog dingen waarmee je worstelt zowat dagelijks, maar probeer de vele dingen te herinneren die Ik van je verwijderd heb, Mijn geliefde. Ik heb je harde hart verzacht, en Ik heb je oren gegeven om Mij te horen. Je hebt Mijn overwinning in vele gebieden van je leven. Als je die gewoon aan je herinnering zou oproepen, zou je de wonderbaarlijke veranderingen zien in je leven die al hebben plaats gevonden. Ik zeg opnieuw en opnieuw, Ik schiep u om van u te houden, Mijn kinderen.

U bent geboren in een wereld in het vlees en een slaaf van de zonde, maar als u Mij toelaat zal Ik uw hart van steen veranderen tot harten vol gevuld tot de rand met de Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh, en als u loopt vervuld met Mijn Heilige Geest, loopt u in de gerechtigheid die Ik voor u kocht. Mijn gerechtigheid zal beginnen te regeren in uw leven, en uw struikelingen en val zullen steeds minder worden en steeds verder uit elkaar. Vanwege Mijn dood aan het kruis bent u niet langer een slaaf van uw vlees en de zonde, maar Ik heb voor u rechtvaardige gewaden gekocht.

Begrijp dat u niet langer onderworpen bent aan de verleidingen van deze wereld zoals u eerder was.  Deze verleidingen zullen er nog zijn,  maar u zult worden ver­anderd tot een gemoedstoestand waar de verlangens van uw vlees niet langer het effect op u zal hebben. Ik beloof, Mijn kinderen, om aan uw zijde te zijn en u nooit te verlaten. Wanneer u in de verleiding komt, roep Mij aan en zie wat Ik voor u doe als u Mij zult vertrouwen. Maar, Mijn kinderen, zelfs als u zou vallen, bekeert u en kom direct terug naar de voet van het kruis, verspil geen tijd in schuldgevoel, schaamte en zelfveroordeling. Zit niet stil. Loop weer naar voren in uw reis met en naar Mij toe.

Laat Mij u in evenwicht houden en u helpen te blijven op het smalle pad, Mijn geliefden. Laat Mij uw hart besnijden en uw zonde verwijderen en het vervangen met Mijn gerechtigheid. >>>>>Become a new CREATION

YouTube

Deuteronomium 30: 6
Daniël 11:35, 12:10
Matteüs 3:12

Advertisements