Ontvang MIJN Kracht NU!!

Rhema Woord
278pikelk –  4 juli 2014
Vrij vertaald

[Handelingen 1:7-8 NBG] Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Mijn dochter, schrijf deze woorden op voor degenen die oren hebben om te horen. Mijn kinderen, luister aandachtig naar Mijn stem die tot u spreekt nu. U zult komen onder een nog grotere zalving van Mijn Heilige Geest. Terwijl de dingen op deze Aarde donkerder en donkerder worden, zal uw licht helderder schijnen. Verwacht dat uw taken toenemen en zelfs veranderen als meer van Mijn zalving op een ieder van u gelegd wordt. Wees stil en luister naar Mij, Mijn kinderen. Ik heb werkzaamheden toegewezen voor een ieder van u in de Hemel die u moet uitvoeren op de Aarde in deze laatste dagen.

Er is nog nooit een generatie zoals dit geweest in het verleden. U wordt verwacht om te lopen in Mijn bovennatuurlijke zalving als geen generatie ooit, zelfs niet Mijn discipelen. Schuw Mijn zalving niet over uw leven, Mijn kinderen. U zult zeer gezegend worden hierdoor. Erg gezegend. Sommigen van u hebben een leven lang voorbereid om Mijn zalving te ontvangen, en anderen ontvangen hun zalving vroeg in hun geloofswandel met Mij. Wanneer u Mijn licht ziet schijnen door u heen en uw broeders en zusters in Christus, wanneer u begint te horen van steeds meer wonderen stromen, zal uw geloof zelfs sneller en dieper groeien.

Uw wandel met Mij is tot nu toe met gemengde resultaten geweest, omdat uw geloof wankelt. Binnenkort zal uw geloof groeien tot een punt dat het niet meer zal worden geschud. U zult dat zien na verloop van tijd. Mijn wonderen in uw leven en in het leven van uw broeders en zusters zal een grote en ontoetsbaar geloof inboezemen, een niet aflatende zekerheid dat Mijn wil wordt bereikt in alle dingen.  Kies nu, Mijn kinderen, om te lopen in Mijn licht. Kies nu, Mijn kinderen, om genezen en vernieuwd te lopen. Kies nu, Mijn kinderen, om te lopen in Mijn vreugde, gezondheid en welvaart.

Laat de negatieve gedachten van uw vlees achter, en verwacht te leven als de zonen en dochters van uw Koning. Ik ben uw Koning, en u bent Mijn kinderen. Leid uw leven als kinderen van de Koning, de Schepper van alle dingen, een Vader die van u houdt en wiens liefde voor u niet kan worden afgenomen. U bent Mijn kinderen. Ontvang de kracht van Mijn bloed en Mijn opstanding. >>>>>Receive MY power NOW!!

YouTube

Joël 2:28-29
1 Korintiërs 3:11-15
2 Korintiërs 1:20
1 Petrus 1:6-7, 5:10
Jakobus 1:2-4
1 Johannes 3:1-3

Advertisements