Het is niet voorbij totdat het VOORBIJ is!!

Rhema Woord
278pikelk –  15 juli 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, Ik zal niet alleen de openbaringen bevestigen die Ik u geef, maar de openbaringen die u hoort van anderen. Ontvang nu Mijn openbaringen, Mijn kinderen. Leer wat het zou zijn om onderdeel van Mijn eindtijd leger te zijn. U allemaal met verschillende rollen om te spelen. Dit zal een spannende tijd zijn op uw Aarde, Mijn geliefden. U zult een grote uitstorting van Mijn Heilige Geest en bovennatuurlijke kracht zien die u nog niet eerder gezien hebt. Leef niet in angst voor de grote duisternis dat nu zo lijkt te heersen. Ik zal u voorzien met Mijn bovennatuurlijke kracht om deze duisternis te verdringen en vele zielen naar Mijn Koninkrijk te brengen.

Mijn kinderen, u moet alle duisternis nu verwijderen van uzelf, Mijn geliefden. Laat Mij u zuiveren. De Hemel imiteert niet de Aarde, maar de Aarde zal de Hemel imiteren zoals het zegt in Mijn Woord: Op Aarde zoals in de Hemel. Mijn kinderen zullen rechtvaardige gewaden dragen en zullen uitgezocht worden door de zondaren die  de waarheid  willen weten  over Mijn  heilsplan.  U, Mijn kinderen, ver­wijder het laatste van deze wereld van uw leven nu. Om onderdeel van Mijn eindtijd leger te zijn moet u bereid zijn om weg te lopen van de verlangens van deze wereld en open zijn om te worden gevuld met Mijn licht en Mijn heerlijkheid, aangezien Ik u zal gebruiken op een glorieuze manier. En u zult binnenkort beginnen te zien Mijn bovennatuurlijke kracht tot leven komen in uw eigen leven.

U zult niet langer lopen in angst, gebrek of ziekte. U zult gezond worden zodat u Mijn tuin kunt verzorgen voor Mij; de oceanen van mensen die Mij nog niet kennen, maar Mij spoedig zullen leren kennen. Ze zullen moeten leren wie Ik ben, en Mijn plan voor redding, en Mijn plan voor al Mijn kinderen van de aarde. Laat uw hart nu volledig gezuiverd worden, Mijn geliefden. Volledig. Volledig. Volledig. Geef u over, zodat u volledig, volledig gebruikt kunt worden door Mij in deze laatste dagen om velen in Mijn familie te brengen. Ik zal u machtig gebruiken als u Mij daartoe zult toestaan, Mijn geliefden.

Ongeacht hoe slecht de dingen lijken, Ik zal het slechte spiegelen met Mijn glorie. Onthoud dat Mijn glorie het kwaad altijd zal troeven, en dat Mijn volmaaktheid de chaos altijd zal troeven, en dat Mijn liefde de haat van degenen die van de slang houden altijd zal troeven. Het is reeds voltooid. Mijn liefde won, Mijn kinderen. Het is nu de tijd om de verlorenen en de teruggevallenen te laten zien wat dat betekent en u, Mijn eindtijd leger, zijn degenen die hen zullen tonen door Mijn glorie. U zult hen leiden tot Mij. Een oceaan van harten die thuiskomen tot Mij, hun Vader. Dit is Mijn wil, Mijn geliefden. Dit is Mijn plan voor de toe­komst. >>>>>It’s not over ’till it’s OVER!!

YouTube

Matteüs 6:10
Lucas 11:2

Advertisements