GOD Gekregen?

Rhema Woord
278pikelk –  2 juli 2014
Vrij vertaald

Mijn kinderen, Ik schrijf deze woorden aan Mijn kinderen die echt niet weten wie Ik ben. Ik ben uw Vader en Schepper. Ik schiep u om van u te houden, en Ik spreek deze woorden tot Mijn dienares zodat ze die kan opnemen voor u om te horen. Smartelijke dingen zullen binnenkort komen op uw Aarde. Ik roep uit tot u, Mijn kinderen. Vind Mij, of kom terug naar huis, naar Mij. Uw hoofd is begraven in de dingen van deze wereld. U bent verblind door alle afgoden recht tegenover u zodat u niet ziet uw zeer Schepper. Ik wil dat Mijn kinderen omhoog kijken en Mij zien, herkennen wat Ik voor hen heb gedaan.

Ik was gestorven aan het kruis en heb de zonden van de wereld, uw zonde, weggenomen en Ik heb u de keuze gegeven om het eeuwig heil en de Hemel te kiezen met Mij. Er is een hel, Mijn kinderen, en Satan is degene die u verblindt met de dingen van deze wereld. Ik kan u verzekeren, het bereiken van welke materiële posten ook, financiële rijkdom, roem, wat het ook zou kunnen zijn dat deze wereld te bieden heeft, en u zult nooit tevreden zijn en u des te meer leeg voelen. Al deze dingen laat u leeg, Mijn geliefden, want u hebt een gat in uw hart dat alleen, alleen, alleen gevuld kan worden door Mij.

Sommigen leren Mij kennen, maar ze groeien nooit in onze relatie en het gat blijft leeg. Als u een echtgenoot trouwt en brengt zero tijd samen om de relatie te doen rijpen, wat voor soort huwelijk zou dat zijn? U moet Mij ontmoeten en een leven lang verliefd op Mij worden om dat gat te vullen dat Ik in uw hart schiep. Ik ben het enige antwoord. Kom tot Mij, of kom terug naar Mij, Mijn kinderen. De tijd nadert wanneer de onthullingen beschreven in Mijn Woord zullen gebeuren. Ik nodig Mijn schepping thuis nu. En als u Mijn uitnodiging accepteert, zal Ik u nooit verlaten of in de steek laten en Ik zal u veilig en beschermd onder Mijn hoede houden.

Ik schiep u om van u te houden, Mijn kinderen. Blijf niet lopen in deze wereld in al haar duisternis en materialisme, in haar wellustige kwaad. Dit alles zal u leeg laten, Mijn geliefden. Wanneer u Mij ontvangt en een relatie met Mij zoekt, zullen alle dingen die belangrijk voor u lijken verdwijnen. Onze nieuwe relatie zal uitgroeien tot de meest geweldige relatie die u ooit zult kennen. >>>>>Got GOD?

YouTube

1 Johannes 5:19

Advertisements