Waarschuw hen

Rhema Woord
278pikelk –  28 juni 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf deze waarschuwing. Velen van Mijn boodschappers krijgen stukjes van de puzzel. Wanneer u deze stukjes in elkaar past, zullen de dingen beginnen een duidelijk beeld te vormen van wat er gaat komen. Wie is wie in deze eindtijd moet niet uw streven zijn, maar Mijn schapen waarschuwen over wat er gaat komen is wat Ik wil dat Mijn boodschappers doen. Ik geef geen berichten en dromen voor persoonlijke informatie. Ik deel dromen en berichten met sommigen en ze delen ze niet zoals ze moeten. Mijn boodschappers, kom nu samen. U hebt allemaal een rol te spelen bij het waarschuwen van Mijn schapen.

Mijn schapen moeten een idee hebben van wat gaat komen zodat ze niet overrompeld worden. Aanvallen zullen komen op uw eens grote natie. Uw economie zal instorten en er zal chaos zijn. Staat van beleg zal uiteindelijk de norm worden en de  vrijheden die  u nu  kent zullen  voor altijd  verdwenen  zijn.  Wees u  bewust hier­van, Mijn kinderen. Dit zal eerder voordoen dan u denkt, en velen van Mijn schapen zijn niet bereid of geworteld in Mijn Woord. Ze zullen worden gevuld met angst door wat ze zien en horen, omdat ze Mijn beloften niet kennen om hen nooit te verlaten of in de steek te laten.

U zult een aantal dingen zien, Mijn kinderen, maar wees niet bang of maak u zorgen over deze dingen, omdat Ik daar met u zal zijn en nooit uw zijde verlaat. Ik zal er zijn om u te begeleiden en om u Mijn vrede te geven. Het is erg belangrijk nu, Mijn kinderen, dat u in Mijn Woord blijft. Verifiëer alle profetie en waarschuwingsberichten die u hoort aan Mijn Woord. Bevestig wat u hoort in uw geest aan Mijn Woord, dat het één lijn trekt. Besteed tijd in Mijn Woord, en laat de tijd niet passeren waar u niet op zoek bent naar Mij in Mijn Woord.

Mijn Woord was uitgeademd van Mij en het is zo belangrijk dat u weet wat het zegt, want in de nabije toekomst zult u een aantal dingen zien die ervoor zorgen dat u vele dingen zult betwijfelen. Als u Mijn Woord kent en op Mijn Woord staat, zullen deze dingen niet verwarrend zijn voor u, of vrees over u brengen, omdat u in plaats daarvan Mijn vrede zult ontvangen. Als u loopt van profetie naar profetie en droom naar droom, maar niet op zoek bent naar Mij in Mijn Woord, zult u worden gelaten met weinig om op te staan. U zult worden gelaten op wankele grond.

Voor degenen die oren hebben om te horen, schakel de dromen en de profetieën uit als u uzelf niet voldoende tijd laat om te besteden in Mijn Woord. Ik zal in Mijn Woord  tot u  spreken,  Mijn  kinderen.  Uw tijd in  Mijn  Woord zal  vruchten pro­du­ceren binnen en door u heen. Ik zal alleen Mijn beloften eren als u weet hoe ze te ontvangen. Ik hou van u, Mijn kinderen. Wees nu met Mij.  >>>>>Warn them

YouTube

Psalm 37:39-40, 119:105

Advertisements