Het Uur van Beproeving

Rhema Woord
278pikelk –  25 juni 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen die oren hebben om te horen. De naties en de machthebbers van uw wereld staan in de rij tegen elkaar en de appel van Mijn oog, Israël. Ze verzamelen samen in het geheim om allianties aan te gaan en strategieën te plannen om de appel van Mijn oog te vernietigen en uw eens grote natie op de knieën te brengen. Mijn kinderen, luister naar de oorlogdrums en u zult ze horen slaan. Zo veel in uw eens grote natie vertrouwen op uw regering om hen te beschermen.

De andere landen die aan u grenzen zijn zwak en de oceanen zijn een open deur voor de naties en de kwaden die u kwaad willen doen. Israël, de appel van Mijn oog wordt omringd door degenen die haar haten en is gewend om te zitten te midden van het wespennest. Uw land heeft nog nooit een volle schaal van aanval gezien, gelanceerd door een zeer bereid en talloze vijand. Het merendeel van de mensen van uw volk zal geen idee hebben van wat hen overkomt. Zij zullen geschokt en verrast worden en zij zullen voldoen aan wat de vijand wil om te overleven.

De heerser van uw Aarde moet uw eens grote natie verzwakt en op de knieën gebracht hebben, want er zijn hier meer die in de Zoon geloven dan in enig andere natie, en meer die zullen vechten tegen zijn plannen in de toekomst. Sommige dingen met betrekking tot de toekomst zijn beschreven in Mijn Woord, maar niet alle. Bestudeer Mijn Woord nu, Mijn geliefden, en Ik zal u wijsheid en verlichting geven zodat u kunt delen met anderen wat er gaat komen. Het kwaad heeft een nieuw verhoogd niveau bereikt. Gebeden voor vrede zal onbeantwoord blijven. Uw eens grote natie zal geen trots meer over hebben en zal vallen.

Velen zullen vergaan en de meesten zullen niet terug vechten. Dit is een waarschuwing, Mijn dochter, dus als deze dingen beginnen te ontvouwen, zullen velen van deze waarschuwing gehoord hebben. Andere boodschappers hebben en zullen soortgelijke berichten als deze ontvangen en zullen ze ook delen, en u zult elkaar bevestigen. Naties en volken van wie u dacht dat zij uw bondgenoten zijn zullen een oogje dicht knijpen om uw leed, Amerika. U zult op uw eigen zijn met niemand om u te redden. U zult Mij aanroepen, eens grote natie, maar Ik zal slechts een paar van u horen. U hebt uw rug naar uw Schepper toegekeerd en nu zal Ik Mijn rug naar u toekeren.

Mijn kinderen die Mijn stem horen, Ik zal u beschermd houden, Mijn geliefden. Ik zal u veilig houden in de palm van Mijn hand. Ik hou van u, Mijn kinderen, en u zult Mijn bovennatuurlijke bescherming en vrede gegeven worden. Deel wat u hebt en weet met anderen en zij zullen de kennis van u zoeken. U zult anders zijn, aangezien Mijn licht van u zal schijnen, Mijn geliefden. Verlies niet de hoop in uw eeuwigheid met Mij, Mijn geliefden. Verlies niet het geloof in Mijn heilsplan, en wend u niet van Mij af in schaamte dat ze zullen proberen op u te werpen, want velen zullen vragen: “Waar is die God waarover u spreekt?”

Geef de hoop niet op, Mijn geliefden. Ik zal u sterk houden als u Mij aanroept. Vertrouw op Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh, om u veilig te houden en u kracht te geven. >>>>>Hour of Trial

YouTube

Ezechiël 7, 12:17-28
Jeremia 8 & 9, 46:25
Zefanja 3:6-7
Marcus 13
Galaten 6:7-8
2 Petrus 3
Openbaring 2, 3:7-13, hoofdstuk 18

Advertisements