P.R.ONG.

Rhema Woord
278pikelk –  13 juni 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op en lever Mijn boodschap aan degenen die oren hebben om te horen. Degenen die gevuld zijn met Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh, zullen de betekenis begrijpen als Ik zeg: Een verhoogd gevoel van hangende evenementen. Mijn Geest vervulde kinderen voelen sommige dingen. Er komt iets, een verandering, iets groots dat uw eens grote natie en de wereld zal veranderen. Houd vast, Mijn kinderen. Word niet bang en sta de angst niet toe om binnen te kruipen. Ik deel vele waarschuwingen met velen van Mijn boodschappers.

Ik wil dat Mijn kinderen uitkijken voor Mijn tekenen, ja, maar tweede aan het gefocust blijven op Mijn hart en wie Ik ben. Weet, Mijn kinderen, dat u zorgvuldig zal worden bewaakt en beschermd, en begeleid door Mijn Heilige Geest. U zult aardbevingen zien in verschillende gebieden van uw eens grote natie. U zult meer stormen zien over uw eens grote natie en de wereld, overstromingen in sommige gebieden en droogte in anderen. Uw zon zal merkbaar helderder en heter worden. Op plaatsen wordt het kouder en kouder op Aarde. Weers-extremen duren voort en worden steeds ernstiger in uw planeet.

Mega-aardbevingen en tsunami’s. Bliksem zoals u nog nooit eerder gezien hebt, krachtiger en destructieve weersomstandigheden dan ooit in de geschiedenis. Vele kunstmatige rampen eveneens, een nieuw niveau van geweld slaat zelfs de meest onschuldige in de samenleving. Geweld tegen nietsvermoedende mensen die niets gedaan hebben anders dan aanwezig te zijn op de verkeerde plaats en op het verkeerde moment. Het kwaad is aangekomen op Aarde, Mijn kinderen. Oorlogen en geruchten van oorlogen, naties staan op tegen naties. Dit is allemaal in Mijn Woord.

De Aarde-veranderingen zullen ernstig en opmerkelijk zijn, zowel de mensen als de dieren nadelig beïnvloed. De regeringen van uw wereld zullen nood topontmoetingen houden om strategieën te bespreken om om te gaan met de sociale en economische gevolgen. Vele mensen zullen omkomen, en dit zal alleen maar het begin zijn. Massa’s dier- en vis-sterfte hebben al voorgedaan en zullen voortzetten over de hele wereld. Wat er kan mis gaan zal mis gaan, en de regeringen van de wereld zullen moeite hebben om chaos te weerhouden van uit te barsten wanneer mensen geen eten, geen water en geen stroom hebben.

Mijn schapen, laat het horen van deze dingen u niet alarmeren of angst over u brengen. Ik waarschuw u door Mijn boodschappers zoals Ik in het verleden heb gedaan, en zal blijven doen in de toekomst tot veel meer van Mijn schapen deze boodschappen horen, tot veel meer van de verlorenen zich wegdraaien van deze wereld en zich wenden tot hun Schepper en Mijn plan voor de verlossing en de eeuwigheid. >>>>>P.R.ONG.

YouTube

Psalm 91
Matteüs 24
Johannes 12:25

Advertisements