Al Mijn schapen moeten op hun plaats zijn!

Rhema Woord
278pikelk –  17 juni 2014
Vrij vertaald

Mijn kinderen die oren hebben om te horen, luister naar Mijn boodschappers. Mijn liefde voor u is wat Mij weerhoudt te ontketenen op uw Aarde. Mijn liefde voor Mijn schepping en Mijn verlangen naar meer verlorenen om te worden gevonden en teruggevallenen naar huis terug te keren tot Mij. Al Mijn schapen moeten op hun plaats zijn voordat Ik Mijn plannen bekend kan maken, Mijn geliefden. Ik voel uw frustratie, woede en verdriet, aangezien u uw beschavingen ziet weglopen van wat goed is en praktijken aannemen die meer dan kwaad zijn. Uw landen zullen hun straf krijgen, Mijn kinderen.

Ja, zij zullen, maar niet tot Mijn schapen op hun plaats zijn exact waar Ik een ieder van hen wil. Ik ben bezig en heb Mijn profeten en boodschappers, en kinderen werken om de verlorenen en teruggevallenen binnen te brengen, hen te brengen in Mijn kudde en uit deze boze wereld om u heen. Werk samen, Mijn kinderen, houd van elkaar, bid voor elkaar en zorg voor iedereen met wie u in contact komt. Zaden die u plant zullen nieuwe relaties met Mij doen ontspringen sneller dan ooit. Maak u zorgen over niets anders dan het planten van zaden.

Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh, zal u naar de gelegenheden brengen en u de woorden geven om te spreken. Wees u bewust van Zijn aanwezigheid, en Hij zal u toelaten om veel zaden te planten voor Mijn Koninkrijk. Zoals de zaken verder gaan zal het leven voor sommigen somberder en somberder uitzien. Velen zullen op zoek gaan naar de antwoorden over waarom. Zij zullen over hun schepping nadenken, en zij zullen op zoek gaan naar wat hun eeuwige bestemming zal houden. Deel Mij met hen, Mijn geliefden. Laat hen weten hoeveel hun Schepper en Vader van hen houdt. Ik zal Mijn schapen veilig en verzorgd houden in tijden van benauwdheid.

Zij zullen Mijn vrede zien u omhullen en willen wat u hebt. Ik zie uw dag-aan-dag worstelingen en frustraties, Mijn schapen. Blijf doordringen in Mij, Mijn geliefden. U zult worden geconfronteerd met een aantal dingen, en wanneer u nodig hebt om uit Mijn Ruach Ha Kodesh te putten, zal Hij er zijn. U moet vertrouwen op Mij, Mijn geliefden, voor Mijn vrede en bescherming. Dwaal niet af van de kudde. Waag u niet in de wereld. Blijf dicht bij Mij, Mijn schapen, in gedachte, woord en daad. Bid in de Geest voortdurend, vier vaak het avondmaal met Mij, en verwacht van Mij een actieve deelnemer te zijn in uw leven en situaties. Ik hou van u allemaal zo veel, Mijn geliefden. Yahshua Ha Mashiach >>>>>WARNING

YouTube

Advertisements