WAARSCHUWING

Rhema Woord
278pikelk –  11 juni 2014
Vrij vertaald

Mijn boodschappers, Mijn profeten, Mijn schapen, u zult de levensader zijn voor hen die verloren of teruggevallen, of die nieuw aan het geloof in Mij zijn, wanneer er geen andere manier voor hen is om Mijn woorden of Mijn waarheid te horen. Dit is waarom u nu volledig moet worden verwijderd uit deze wereld en zijn vuiligheid en 100 procent gevuld met Mij en Mijn Ruach Ha Kodesh, Heilige Geest. Vele dingen zullen toeslaan in één keer. Vele omleidingen, veel verwarring, en Mijn schapen weten wanneer de bodem begint uit te vallen. U ziet het financiële systeem beginnen in te storten, en u zult zien dat het niet meer gemakkelijk zal zijn om gewoon naar de winkel te gaan en voedsel of water te kopen.

Uw transportsysteem zal stoppen. Velen zullen worden meegenomen naar de kampen waar voedsel en water zal worden beloofd aan hen. Daar zullen ze uiteindelijk tegen hun wil worden gehouden. Er zullen veel rampen komen op uw Aarde, Mijn kinderen, die gemakkelijk uw eens grote natie en de wereld zal verstoren. Er zullen aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, branden en meteoren zijn. Chaos zal voortvloeien, en velen zullen uitzien naar hun gemilitariseerde overheid om hen te redden. Zodra dit is gestart zal uw eens grote natie en de wereld nooit meer terugkeren naar hoe het ooit was.

Op dit punt, de gevallen engelen, degenen die al deze gebeurtenissen georkestreerd hebben, zullen op het toneel komen voor de redding. Zij zullen komen als engelen van het licht, maar Mijn schapen zullen in staat zijn om te zien dat ze vals zijn en zeer kwaadaardige wezens. Vele mensen zullen gewillig met hen gaan en deelnemen aan wat deze gevallenen plegen aan hun eigen ondergang. Ze zijn slecht, en zullen  verschijnen als het licht. Zij zullen lijken te willen wat goed is voor de Aarde, maar niets is minder waar. Velen zullen hen omarmen en hun zogenaamde plan voor vermindering van de Aarde.

Mensen zullen verlangen naar hun oude manier van leven, en de bedriegers zullen ze een nieuwe dag en een nieuwe utopie beloven. Velen zullen vallen voor hun leugens. Deze dingen zijn al in gang gezet, Mijn geliefden. Dit is al begonnen. Sommigen zullen op tijd worden gewekt door de tekenen, maar toch zullen velen doorgaan in hun sluimering om alleen overgenomen te worden door de indringers die komen als wolven in schaapskleren. Mijn boodschappers waarschuwen van deze dingen, en velen bespotten Mijn boodschappers. Wee u, bespotters, want Mijn boodschappers gehoorzamen en brengen Mijn waarschuwingen uit.

Een mens moet zijn eigen keuze maken om zijn hart te openen voor Mijn heilsplan en het ontvangen. Ik kan Mijzelf niet dwingen op hem, maar wanneer de mensen Mijn schapen zien vast staan en niet bang en in Mijn vrede staan, zullen sommigen willen wat Mijn schapen hebben. Laat u niet weerhouden te delen van Mijn bericht met de verlorenen. Laat u niet weerhouden door de bespotters. Uiteindelijk zullen ze betalen voor wat hen toekomt. >>>>>
WARNING

YouTube

Psalm 23, 91
Matteüs 10:28
2 Tessalonicenzen 2:11-12
2 Timoteüs 3:1-17

Advertisements