Geef u over aan MIJ!!

Rhema Woord
278pikelk –  5 juni 2014
Vrij vertaald

Onze Vader, Die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons vandaag ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze:
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.
[Matteüs 6: 9-13]

Mijn dochter, deel Mijn woorden met degenen die oren hebben om te horen. Bid Mijn gebed elke dag. Als u het niet weet, leer het. Zet Mijn wapenrusting op als in Efeziërs 6:11, omdat meer van Satans werknemers op uw Aarde zwerven om te zien wie ze kunnen verslinden. Vier dagelijks het avondmaal met Mij en herken Mijn lichaam. Dit zal u de gezondheid en helderheid van geest brengen. Bid vaak in de Geest. Vast wanneer Ik het op uw hart leg om dit te doen. Aanbid Mij, prijs en dank Mij in al uw dagen, Mijn kinderen. Bid voor de staat Israël en de vrede van de appel van Mijn oog.

Bid voor de verlorenen en de teruggevallenen zodat zij hun weg naar Mij kunnen vinden. Mijn kinderen, breng tijd door met Mij. Ik ben niet in een gebouw of op een plank in een gesloten Bijbel. Open Mijn Woord. Vertrouw op Mij bij het maken van elke beslissing. Niets is te klein voor Mij om voor te zorgen en Ik wil deelnemen aan uw leven, Mijn geliefden. Ik ben om u heen en met u in alles wat u doet, wanneer u erkent dat Ik er ben. Voel Mijn aanwezigheid, Mijn geliefden. Ik ben er niet enkel één dag per week.

Ik ben in uw leven elk moment, en u zult zien wanneer u Mijn Woord begint te bestuderen en Mij omvat, hoe actief in uw leven Ik zal worden. Houd niet langer vast aan de gevoelens van angst of angst over wat de toekomst in petto heeft, want als u Mij toelaat zal Ik uw elke stap sturen.  Als u zich richt op Mij,  zal uw focus worden weggenomen van uw strijd, weg van uw problemen en weg van de verdorvenheid van uw wereld. Focus op Mij elk moment van elke dag. Ik woon niet in een doos, een gebouw, of in een gesloten Bijbel, Mijn kinderen.

Ik ben de IK BEN, de Schepper van alle dingen. Ik ben een actieve deelnemer in uw leven, als u het Mij laat zijn. Ik wil dat Mijn kinderen lopen in vreugde, gezondheid, vrede, en de kennis van Mijn beloften aan hen. Mijn beloften aan u zijn te vinden in Mijn Woord. Als u ze niet kent, zult u niet weten wat te verwachten van Mij. Het losgeld is al betaald, Mijn geliefden. U bent vrij om te lopen, vrij in Mij. Blijf niet langer doorgaan onder de slavernij van deze wereld. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach, Jezus Christus >>>>>Yield to ME!!

YouTube

Johannes 3:16-17
Efeziërs 6:11-18

Advertisements