De Laatste Schapen in de ARK!

Rhema Woord
278pikelk –  28 mei 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, wat is je voedsel vandaag? Voed jij je met de chaos en frustratie die je omringt, of de rust die Ik in je leven breng? Voed jij je met de nieuwsberichten van de dingen die gebeuren over de hele wereld en de onzekerheden die zij kweken, of voed jij je met de vrede die Ik in je leven breng? Als jij je uitsluitend richt op de tekenen en probeer te komen met een goed begrip van een opname datum, eindig je vervolgens in angst, Mijn kind. Het is niet verkeerd om ernaar te kijken, maar je moet Mij leren en bestuderen. Zoek Mijn hart en laat Mij die van jou zoeken.

Daarbij zal Ik Mijn wijsheid in je geest geven en je zult niet langer vertrouwen op de wijsheid van je wereld. Ik kan je vertellen dat slechts een splinter van de informatie die je hoort in de media de waarheid is, de rest zijn leugens. Deze leugens programmeren mensen om te lopen onder de heerser van de lucht – het beest zelf. Vele blinde schapen lopen stap voor stap met hun heerser. Ze kunnen niet zien dat ze  gehypnotiseerd zijn en deel uitmaken van een grote plan die Satan zelf heeft samen gebreid. De arme, dwaze blinde schapen. Als ze maar hun blinde ogen zouden openen voor een moment en een glimp opvangen van Mijn licht en Mijn liefde.

Ik hou zo van hen en wil dat niemand verloren gaat, maar Ik kan de heerser van uw Aarde niet laten doorgaan Mijn schepping te vertrappen. Dit bedroeft Mijn hart, aangezien Ik van elk individu houd die Ik heb gemaakt. Mijn trouwe bruid heeft nu lang genoeg gewacht. Ze wordt moe en haar hart doet pijn voor haar Bruidegom. Nog een poosje langer, Mijn bruid. Wanneer u denkt aan de vele zielen die van Mijn reddende genade leren elke dag, zal het uw uithoudingsvermogen vergroten. Weet, Mijn bruid, Ik verlang zo om u te redden en u weg te halen van de gevallen Aarde, maar u moet nu doorzetten voor Mij, Mijn geliefde, als wij de laatste schapen in de Ark krijgen.

Laat niet de gang van zaken rondom u van Mijn vreugde stelen binnen u. Richt u zich niet op al het slechte dat is geweest en zal blijven toenemen. Focus op het licht dat schijnt van Mijn aangezicht op u, Mijn geliefden. Ik ben op zoek naar de laatste verloren schaap als er nog een sprankje hoop is dat hij Mij zien zal als zijn Herder. Helaas zullen er velen zijn die de Ark niet halen. Ze zullen worden achtergelaten om veel chaos onder ogen te zien. Ik weet dat dit is wat er nodig is voor velen om zich te bekeren en te rennen tot hun Herder. Dit bedroeft Mijn hart, maar het is gewoon hoe het moet.

Voor nu, Mijn bruid, zet uw ogen op Mij, richt u niet op de chaos om u heen. Kijk in Mijn ogen en zie in hen de plaats terug reflecteren die Ik voor u heb bereid, als het licht aan het eind van een tunnel. En weet in uw hart dat u bij Mij zult zijn binnenkort en de problemen van deze wereld zullen niet langer aan uw hart scheuren. Ik kan niet wachten, Mijn bruid! Waak, ja, maar blijf in Mijn vrede en wees niet bang. Uw verlossing genaakt, Mijn bruid. Uw verlossing ge­naakt. >>>>>Final Sheep into the ARK!

YouTube

Lucas 21:28
Efeziërs 2:2 ruler of the air

Advertisements