BETREK MIJ!!

Rhema Woord
278pikelk –  8 mei 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, Ik kan je niet helpen als je niet vraagt. Veronderstel niet dat Ik erin ga springen en je redt als je niet eens om hulp vraagt. Wanneer je beslissingen neemt zonder Mij, kan Ik je niet redden. Je moet op zijn minst enige consequentie lijden. Als je dat niet doet, hoe zul je leren? Je moet niet in je eigen schoenen vooruit lopen. Je moet lopen in Mij, in Mijn schoenen, vraag om Mijn advies over elke situatie. Je weet wel, Mijn dochter, dat Satan en zijn volgelingen nu om elke hoek zijn, wachtend op een kans om chaos te ontketenen in je leven op een of andere manier.

Mijn  boodschappers  zijn nog  grotere doelen.  Bereid je  daarvoor door  op al  je wegen geworteld in Mij te blijven. Ren niet alleen vooruit. Kijk niet achterom. Sluit je ogen niet en loop blindelings. Betrek Mij. Geef jezelf aan Mij. Wanneer je dit doet, bewust gedurende de dag, zul je niet slechte beslissingen maken. Je zult niet uit de beschermende muren breken waarmee Ik je heb omringd. Geloof je niet dat Ik je rug dek? Ik blijf je eraan herinneren en al Mijn kinderen, u hebt Mijn liefde, vrede, vreugde en bescherming.

Ik wil goede dingen voor uw leven, geen chaos, geen strijd, en niet constant verergering. Ik hou van u, Mijn kinderen. Mijn dood aan het kruis kocht u. U bent niet langer een slaaf van deze wereld of haar beperkingen. Sluit bij Mij aan nu in een bovennatuurlijke relatie. Hoe eerder, hoe beter. Laat Mij u binnen trekken zodat u Mijn plan kunt hebben voor u geopenbaard. Nu, Mijn kind, nodig Mij uit en geniet van Mijn gezelschap. >>>>>
ENGAGE ME!!

YouTube

Jeremia 10:23-24
Romeinen 12:21
Efeziërs 6:11-18
1 Johannes 4:4

Advertisements