VOLLEDIG BETAALD

Rhema Woord
278pikelk – 21 april 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, deel Mijn woorden. Niet al Mijn woorden zijn om te waarschuwen. Sommige van Mijn woorden zijn om te stichten. Laat u niet misleiden door de gedachten en ideeën van de vijand. U moet in uw hart weten dat de prijs voor uw vergeving en verlossing volledig is betaald en is afgewerkt werk. Velen van Mijn kinderen, met inbegrip van jou, Mijn dochter, denkt dat u kunt toevoegen aan Mijn volledigheid, maar dit is niet het geval. Uw werken zijn als een bezoedeld kleed voor Mij. Uw behoefte om te proberen om toe te voegen aan iets dat al voltooid is ontstaat binnen uw vlees.

Als u 100 procent op Mij kunt vertrouwen is dit wanneer u weet dat uw werken Mij niets kunnen aanbieden, want het is niet uw goede werken die Ik wil. Wat Ik wil is uw hart. Door uw hele hart aan Mij te geven, zult u op uw beurt goede vruchten voortbrengen, en Ik bepaal wat die goede vruchten zullen zijn. Niet al Mijn kinderen worden geroepen in dezelfde richting, en elk van Mijn kinderen zal worden geleid om verschillende vruchten te produceren. Sommigen zullen worden opgeroepen om zaden te planten, anderen om de oogst binnen te halen. Sommigen om het goede nieuws te verspreiden aan de verlorenen, anderen om Mijn kudde te herinneren van hun gerechtigheid in Mij.

Breng tijd met Mij door nu, Mijn kinderen, en Mijn schaduw zal op u geworpen worden. U zult Mijn licht ontvangen, en Mijn licht zal door u heen schijnen. Wees een vat dat Mij gewillig vervoert en vruchten zullen geproduceerd worden waar Ik u leid. Twijfel niet aan uzelf, Mijn kinderen. Elke dag maak Mij uw nummer één doel en geloof Mij dat die vrucht geproduceerd zal worden. Er is geen fruit geproduceerd uit werken van het vlees, maar slechts een gewillig hart. Bied Mij uw hart aan, en Ik zal het veranderen van een die vuile vodden aanbiedt tot een die mooie vruchten produceert.

Herken Mijn liefde en herken uw gerechtigheid in Mij. Mijn liefde houdt nooit op, noch Mijn vergeving. Het is voor altijd eeuwig, weifelt of faalt nooit. Ik ben de IK BEN. Ik ben de Vader van alle vaders, de Koning der koningen. Ik ben de lamp aan uw voeten, en Ik ben de armen die u optillen wanneer u valt. Ik ben een liefde die nooit faalt. >>>>>PAID IN FULL

YouTube

Matteüs 5:48
Johannes 3:16
Efeziërs 2:8-10
Filippenzen 2:13
Hebreeën 13:21

Advertisements