EXODUS 23:20-26

Rhema Woord
278pikelk – 26 april 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf deze woorden op. Mijn kinderen, Mijn geliefden, met wie Ik verlang te zijn. Veracht de reis niet waarop u bent. Denk aan de gereedschappen die geleverd worden door de Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh. Deze gereedschappen zijn bedoeld om Mijn schapen rechtop te doen lopen in gezonde lichamen en in schone en zuivere gedachten te houden. Doe uw heilige avondmaal met Mij dagelijks nu. Dit zal uw gedachten op Mij vasthouden en uw lichaam in een gezonde toestand. Geef niet zo gemakkelijk op wanneer uw lichaam onder de aanval van de vijand is.

Ga door het  avondmaal vaak  met Mij te vieren  en blijf in gebed.  Ik zal u de ant­woor­den op uw vragen geven met betrekking tot de genezing van uw lichaam. Wees stil en luister, Mijn kinderen. Ik wil niet dat u ziek op Mijn pad loopt. Geen van de Israëlieten verlieten Egypte ziek. Mensen van zeer hoge leeftijd verlieten en dansten terwijl ze bevrijd werden om weg te lopen uit die slavernij. Ze waren allemaal in goede gezondheid. Hun eigen gemopper en geklaag is wat hun gezondheid van hen wegnam. Een dankbaar hart, welke de Vader prijst door alle omstandigheden heen, cultiveert perfecte gezondheid in ons lichaam.

Denk eraan dat u op reis bent en niet op een korte trip. Wees geduldig in uw lijden, maar heb vertrouwen in de genezing die Ik voor u in petto heb. Hou vol en geef niet toe om te mopperen en te klagen als de Israëlieten. De reis naar de woestijn schetst een beeld van het leven van Mijn kinderen op vele manieren. U wordt verwelkomd in Mijn belofte, Mijn kinderen. Strijd als u moet strijden en rust wanneer u moet rusten. Wees geduldig en lankmoedig in de beproeving, want uw beloning zal niet van u teruggehouden worden. Bid vaak in de Geest.

Dit sticht de Heilige Geest, Ruach HaKodesh, in u en versterkt ook uw eigen ziel en lichaam. Doe dit, Mijn kinderen. Leer dit en doe dit. U bent Mijn leger, Mijn kinderen. Niet alleen wordt er verwacht dagelijks de vruchten van de Geest uit te leven: Liefde; vreugde; vrede; geduld; vriendelijkheid; goedheid; geloof; zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Maar ook, u bent Mijn soldaten en u moet opstaan tegen het kwaad dat zo ongebreideld is in uw wereld. Trek Mijn wapenrusting aan elke dag. Wees bewust van de aanwezigheid van Mijn Heilige Geest in u.

Laat Mij de Directeur zijn van elke gedachte die u denkt en elke stap die u zet. De kleinste  beslissingen die  u maakt,  laat Mij er  onderdeel  van zijn.  Dit  vergt oefening. Aanbid Mij en word gevuld met vreugde door zo te doen. Dit kan zo simpel zijn als met muziek en dans, of rustig zitten in een bos Mijn kunstwerk bewonderen. Heb al Mijn kinderen lief, veracht niemand. Bid voor elkanders lasten. Verwacht het wonderbaarlijke. Loop in Mijn bovennatuurlijke gezondheid, vrede, vreugde en bescherming. Toon dit aan de verlorenen. Ze zullen Mijn helder licht zien schijnen door u heen. Ik hou van u, Mijn kinderen. Leef in de hoop dat Ik binnenkort zal komen en Mijn bruid omhoog in Mijn armen zal zwaaien. >>>>>EXODUS 23:20-26

YouTube

Efeziërs 6:10-18

Advertisements