VERHEUG! VERHEUG! VERHEUG!

Rhema Woord
278pikelk – 3 april 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, vertel Mijn kinderen hoeveel Ik van hen houd vandaag. Zoek het goede onderwijs, Mijn kinderen, en Ik zal u het helpen vinden. Elk van Mijn kinderen verlangt andere kennis. Ik vul u met uw wensen en elk zal verschillende doelen nastreven; bijgevolg, zullen verschillende leringen verlangen. Onderdruk niet uw passie voor dingen, Mijn kinderen, want deze zijn in uw hart geplaatst door Mij. Zeker, u kunt ook aardse hartstochten hebben, maar u zult een passie kennen die Ik in uw hart geplaatst heb omdat het gekleurd zal worden door Mij. Een passie voor meer van wat deze Aarde te bieden heeft is niet van Mij. Bid erover, Mijn kinderen.

Wanneer u verlangt succesvol te worden op het genot van een passie die Ik in uw hart heb geplaatst, zult u het weten. Er kunnen nog steeds hobbels op de weg zijn, maar vertrouw op Mij en Ik kan u naar uw dromen brengen en de passie van uw leven een realiteit maken. Laat Mij. Voordat we beginnen op die reis moeten we alles wat u terneer drukt verwijderen. Mijn kinderen zullen een veel langer en harder weg lopen als ze bolwerken blijven vechten in hun vlees. Ze moeten vertrouwen op Mijn Ruach Ha Kodesh om de vijand te bestrijden.

Als u ziet dat u vecht vanuit een plaats van overwinning is het veel gemakkelijker om los te breken van een bolwerk, en het zal veel gemakkelijker voor u zijn om Mijn wensen voor u na te streven. Uw dromen zullen veel vrucht opbrengen voor Mij. Dus wees niet zo verbaasd dat Ik wil dat uw dromen uitkomen. Nogmaals, Ik plaatste ze in uw hart. Als u verslaat, en verder blijft op de verdediging tegen de vijand, heeft hij geen andere keuze dan te vluchten. Hij is beperkt in zijn middelen. En wanneer hij ziet dat u oorlog voert met de kracht van Mijn naam, Yahshua Ha Mashiach, Jezus Christus van Nazareth, en dat u gezalfd bent in Mijn kracht, zal hij zich terugtrekken, want hij heeft geen keus.

Hij is machteloos tegen Mijn naam. Dus gebruik het in uw leven, Mijn kinderen. Denk gedachten in Mijn kracht. Spreek woorden in Mijn kracht, en laat u niet zijn gedachten denken. Smijt ze aan stukken voordat ze zelfs kunnen inzinken. Spreek zijn vloeken niet uit, maar spreek Mijn leven, liefde en vreugde over al uw situaties. De slechter af u bent, hoe meer u zich moet verheugen. Verheug! Verheug! >>>>> REJOICE! REJOICE! REJOICE!

YouTube

Psalm 107:1-2
Romeinen 8:28; 8:35-39
Efeziërs 6:12

Advertisements