Geef Niet Op!

Rhema Woord
278pikelk – 24 maart 2014
Vrij vertaald

Mijn kind, soms is het moeilijk voor je om de liefde die Ik voor jou en voor al Mijn schapen heb te begrijpen. U bent Mijn schepping. Ik maakte u in Mijn evenbeeld. De zonde is niet in Mijn evenbeeld. En uw lichamen zijn nu aardse lichamen. Het deel van u dat een relatie met Mij heeft, is de Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh, in-woning in u. De Ruach Ha Kodesh, Heilige Geest, indien toegestaan, vormt het hart. Uw gedachten, wil, en acties worden één met Mij. Het is wanneer u aan Mijn liefde twijfelt dat u zelfgenoegzaam wordt. Het is wanneer u aan Mijn nabijheid twijfelt dat u struikelt, en zelfs het pad verlaat.

Mijn kinderen, Ik weet dat het moeilijk is om op koers naar Mij te blijven. Ik weet dat het is. Maar alstublieft, Mijn kinderen, geef niet op. Twijfel niet aan uw Vader. Twijfel niet aan uw Schepper. Aan Mij twijfelen is het geloven van de vijand zijn leugens. De vijand probeert pijlen van angst in uw hart af te vuren. Hij probeert zaden van twijfels in uw hoofd te planten, gedachten van uw eigen onwaardigheid. Mijn kinderen, alstublieft herken dat Mijn offer alle dingen bedekt. Mijn offer is waar uw focus op moet zijn. Neem uw zonde en werp het aan Mijn voeten. Vraag Mij om u te helpen herkennen en te verslaan alle zonden in uw leven.

Een hart dat zichzelf ziet als rechtvaardig door Mijn offer, zal de zonde verslaan. Een hart dat herkent “Het is volbracht” is een hart dat gereed is om te worden bevrijd van de slavernij van de zonde. Zelfs de meest ernstige zonde zal worden schoongeveegd en u zult een nieuwe mens worden, als u de Heilige Geest toegang tot het diepst van uw ziel mogelijk maakt. Mijn licht schijnt in de diepste, donkerste gebieden van uw verleden, werpt licht en creëert in u een nieuw hart. U bent  van Mij,  Mijn kinderen,  en Ik zal u niet opgeven,  ongeacht hoe lang het duurt. Ik zal uw hart van steen penetreren en veranderen in een hart naar Mijn hart.

U bent niets minder dan de kinderen van de Allerhoogste. Ik zal u niet verlaten of u vergeten. Ik zal Mijn aangezicht niet van u afwenden. Ik zie u door uw schaamte en twijfel, en Ik zal wachten tot u naar een punt komt waar u herkent dat er niets is wat u kunt doen of hebt gedaan om Mij minder van u te doen houden. Wanneer u in Mijn liefde verblijft, kan de zonde u niet langer vasthouden. Zeker, er zullen altijd verleidingen zijn, en u kunt zelfs struikelen of vallen, maar net als water vanaf de rug van een eend, zal de zonde van u vlieden. U ziet, het kan niet meer blijven hangen, Mijn kinderen, want zonde moet duisternis hebben.

En u, Mijn geliefden, zijn gehuld in Mijn licht en Mijn eeuwige liefde. Wend uw aangezicht in Mijn richting nu, Mijn kinderen. Word niet afgeleid door wat lijkt aan de hand te zijn in het natuurlijke. Onze relatie, onze liefde en de bescherming die Ik werp over u en uw dierbaren is niet natuurlijk, maar bovennatuurlijk. Laat de angst niet binnen kruipen, Mijn kinderen. Bestraf de angst. Houd uw voeten stevig geplant op het pad en uw ogen vast op Mijn licht. Nu te lopen is de moeilijkste tijd in de geschiedenis van de mensheid. U wordt gepord en geprikt door Satan en zijn volgelingen op een continue basis.

Maar toch,  met de hulp van Mijn Heilige Geest,  kunt u gefocust op Mij blijven. Focus niet op deze wereld, maar op de prijs die snel voor u komt. Vertrouw niet op uw eigen inspanning, want u zult mislukken. U moet vragen voor de in-woning van de Heilige Geest nu, Mijn kinderen. Hij is een constante bron van troost voor al Mijn kinderen. Zoek en laat Zijn aanwezigheid toe. Uw vlees deugt nergens voor en zal u altijd uit elkaar scheuren van binnen. Uw vlees kan alleen maar de dingen van de wereld zien en kan niet de dingen van de geest zien. Uw vlees zal u altijd in gebreke laten en u altijd teleurstellen. Uw vlees nodigt uit: “Kom terug naar mij. Zoek de dingen van de wereld op.”

Maar de Ruach Ha Kodesh, Heilige Geest, zal u altijd terugsturen naar uw Vader en Mijn wegen. Verlaat het vlees en klamp u zich vast aan Mij nu, Mijn kinderen. De aanvallen zullen veel zijn en de Satan en zijn handlangers zullen tegen u komen op elke manier die ze kunnen, want hun tijd raakt op. Scherm u af in Mijn licht. Laat Mij uw bescherming zijn. Wanneer u op uzelf vertrouwt, zult u zeker vallen. Laat Mij uw schild zijn. Laat Mij uw wapenrusting dragen. Niets dat tegen u komt zal slagen als u naast Mij loopt de hele tijd nu. Draai niet naar links of naar rechts. Marcheer recht vooruit, Mijn kinderen. Uw verlossing genaakt. >>>>>Do Not Quit!

YouTube

Ezechiël 11:19
Filippenzen 3:13-14
Openbaring 2:10

Advertisements