MIJN Beloften

Rhema Woord
278pikelk – 5 mei 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, Ik kom tot je met een zachte stem. Soms kun je Mij niet horen over je zorgen van de dag. Waarom tob je, Mijn kind? Ken je Mijn beloften niet voor je? Velen van Mijn kinderen struikelen omdat ze niet de gereedschap gebruiken die Ik ze heb verstrekt. Ze struikelen vooruit, en ze leiden hun leven niet in Mijn wil. Denk je dat Ik je gemaakt heb om ziek te zijn? Denk je dat Ik je gemaakt heb om honger te lijden? Denk je dat Ik je gemaakt heb om eenzaam en verdrietig te zijn? Nee, Mijn kinderen. Dit zijn leugens van de vijand.

Maar u bestaat in een gevallen wereld, een wereld die zich heeft afgezet tegen Mijn kinderen. Velen van u begrijpen het geloof niet. Velen van u accepteren de hand die aan u wordt uitgedeeld door deze wereld, en u doet niets om uw omstandigheden te veranderen. Het is omdat u gebrek aan kennis hebt van Mijn beloften voor u. Dit gaat niet over welvaart voor Mijn kinderen. Dit gaat over Mijn kinderen om te lopen in vrede, een vrede die hun verstand te boven gaat, zodat het niet uitmaakt wat hun omstandigheden zijn, ze kijken Mij aan en ontvangen Mijn beloften voor hen.

Ik ben een perfecte Vader in elke zin van het woord “perfect.” Ik beloof om te voorzien in al uw behoeften. Heb vertrouwen hierin. Laat Mijn vrede van u overlopen en zie uw omstandigheden veranderen. Als u Mij negeert, zal uw houding terugvallen in die van deze wereld. U bestaat in een wereld waar Ik u niet kan helpen als u Mijn beloften voor u vergeet, en u vooruit marcheert in uw eigen kracht. Het is een zich herhalende cyclus voor velen van Mijn kinderen. Ze zijn hoog op Mij, maar als een omstandigheid langs komt dat hun geloof test, vallen ze niet op hun knieën.

Ze kijken niet op, maar ze gaan door de tijd van duisternis alleen, en op zijn beurt lopen ze weg van Mijn vrede. Mijn kinderen, het vergt alleen maar geloof ter grootte van een mosterdzaadje om een berg te verplaatsen. Die kleine hoeveelheid van geloof opent de deur naar alle beloften die Ik voor u heb. Velen van u wachten op Mij om u te redden van deze wereld. Velen lopen van Mijn pad af en terug in de wereld, omdat ze het gevoel hebben alsof Ik nooit meer terugkom. Ik zal Mijn Woord aan u eren, Mijn kinderen, want Ik ben gegaan om een plaats voor u te bereiden.

Uw taak is nu om in Mijn vrede te lopen en uzelf te verlengen aan anderen, zodat ze kunnen komen om te weten wie Ik ben. Dit is niet altijd gemakkelijk voor sommigen van u, Ik weet het, maar Ik zal situaties creëren voor u om Mijn liefde met anderen te delen. Stop uzelf niet weg om slechts op Mij te wachten om u op te nemen. Leef! Ontvang Mijn beloften! Deel Mij met de verlorenen. Maak ten volle gebruik van de voordelen die Ik u al gegeven heb. Als u uw leven voor Mij neerlegt, doet u het van moment tot moment. En als u dat niet doet, kan Ik u niet gebruiken. Ik heb een ieder van u op uw eigen reizen.

Als u ziek of neerslachtig bent, zoek Mij voortdurend. Vier vaak het avondmaal met Mij. Bid constant in uw geestelijke taal, en als u het niet hebt, bid ervoor. Blijf in Mijn Woord en prijs Mij vaak. Als u niets anders kunt doen, spreek Mijn naam uit. Loop voortdurend in de wetenschap dat Ik vlak naast u ben, weet voortdurend dat Mijn liefde voor u nooit zal ophouden, en ongeacht wat deze wereld naar u gooit, Ik ben hier. Ik hou van u, Mijn kinderen. >>>>>MY Promises

YouTube

Jesaja 41:10; 61:1
Johannes 14:13-16
Psalm 9:10-11; 50:15

Advertisements