Mis ZIJN Oproep Niet!

Rhema Woord
278pikelk – 5 maart 2014
Vrij vertaald

Mijn  dochter,  deel deze  boodschap met  degenen die  oren hebben  om te horen, degenen die zullen vragen om Mijn onderscheidingsvermogen en horen met oren van de Geest, niet de oren van hun vlees. Mijn kinderen, kom naar huis tot Mij nu, Mijn kinderen. De tijden op de Aarde staat op het punt moeilijk te worden voor alle mensen. Ik vraag voor Mijn kinderen, smeek Mijn kinderen, zie Mij nu. Sluit uw ogen voor de dingen van deze wereld dat uw zicht op Mij blokkeert. Kom Mij nu zien. Open uw hart en geef Mij een kans om te laten zien wat Ik voor u heb gedaan.

Mijn kinderen zullen het niet gemakkelijk hebben in de komende maanden, maar velen zullen zien dat Ik hen gezegend heb en over hen waakt. Ze zijn van Mij en Ik laat niets tussen ons komen. Velen van Mijn kinderen zijn gescheiden van Mij. Ze zien  Mij niet  als hun  Vader,  en ze  accepteren  Mijn heilsplan  niet. Ze  blijven struikelen in het donker met aardse dromen en doelen. Sommigen krijgen zelfs de dingen die ze uiteengezet hebben, maar deze materiële posten en wereldse prestaties betekenen niets.

Het enige dat een persoon kan doen dat eigenlijk iets betekent is te komen in een relatie met hun Vader. Dan kunnen ze veel dingen doen die winstgevend zijn voor Mijn Koninkrijk, in Mijn naam. Bekeer u tot Mij nu, verloren kinderen. Ik zal u uit het wereldse leven tillen waarin u bestaat en u op een nieuw pad zetten naar Mij. Velen van Mijn kinderen zullen naar voren komen om Mij in deze laatste dagen, velen. Alstublieft, Mijn schapen, wees vriendelijke voorbeelden. Wees uitnodigend, niet veroordelend. Wees vriendelijk en niet oordelend. Ik open de deur voor iedereen die Mijn genade wil ontvangen.

Zet uw trots in bedwang en laat de Ruach Ha Kodesh uw hart veranderen. Als u Mij al kent in uw hart, laat de Ruach Ha Kodesh, Heilige Geest, uw hart veranderen zelfs nog meer tot die van Mij. Oh hoe Ik hou van al Mijn kinderen. Kom in Mijn Woord nu, Mijn schapen. Focus op Mij en u zult de zorgen van deze wereld van u zien vluchten. Als u uw leven aan Mij overgeeft, zal Ik u begeleiden in alle dingen. Ik zal de last voor u dragen, want Mijn last is licht. Ik hou zo van u, Mijn kinderen. Vertoef niet in deze wereld, maar blijf op Mijn pad en in Mijn liefde. Liefs, Yeshuah >>>>>Do not Miss HIS call!

YouTube

Matteüs 6:20; 7:2; 11:28, 30; 12:7
Psalm 85:9-10
Lucas 6:35-36; 10:36-37
1 Johannes 2:15
Micha 6:8
2 Timoteüs 2:22
Romeinen 14:4, 10
1 Tessalonicenzen 5:2-5
Spreuken 10:12
Jakobus 2:13

Advertisements