STAP IN UW RUSTIGE PLEK!

Rhema Woord
278pikelk – 2 maart 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, deel Mijn woorden met degenen die oren hebben om te horen, geestelijke oren van Mijn onderscheiding. U hebt gehoord Mijn zin, “Mijn liefde bedekt alles,” maar hoeveel van Mijn kinderen leven op die manier? Velen van Mijn kinderen leiden nog steeds hun leven op basis van hun menselijke emotie. Zij zoeken niet echt naar Mij, Mijn Woord of Mijn richting voor hun leven. Zij lopen in de buurt van Mijn pad, maar niet erop omdat zij eerst vertrouwen op hun eigen levenservaringen, en dan wenden zij zich tot Mij en vragen om hun beslissingen te zegenen nadat ze die al hebben gemaakt.

Dit moet worden begrepen door al Mijn kinderen. Ik houd niets achter als het gaat om Mijn wil en Mijn richting voor uw leven. Als u bereid bent en op zoek naar Mij, zal Ik altijd het pad laten zien dat Ik voor u wil. Mijn kinderen zouden Mijn signalen kunnen missen omdat het geluid om hen heen zo storend is. Stap in uw rustige plek. Wees stil. Laat Mij u antwoorden met een stille, zachte stem. Wanneer u dit onder  de knie  krijgt,  zult u  zien dat uw  beslissingen,  eens op  basis van  uw vleselijke emoties, op hun beurt gebaseerd zullen zijn op Mijn wijsheid.

U zult Mij zien in staat om te werken in uw leven op een geheel nieuw niveau. Er zal geen twijfel bestaan of u in Mijn wil loopt voor uw leven. Op dit moment ploeteren velen van Mijn  kinderen in en uit de relatie met Mij. Ik heb hen nooit echt uit de palm van Mijn hand gelaten, maar Ik laat hen wel vallen op hun gezichten soms, over en over, en weer. Zij moeten leren dat de emoties van het vlees wispelturig zijn, en dat alleen beslissingen op basis van Mijn wijsheid tot Mij leiden en uw voeten stevig op Mijn pad houden.

Vraag Mij u te helpen sorteren door wat uw vleselijke emoties zijn, en om te laten zien hoe Mijn wijsheid eruit ziet. Ziet u, Ik weet al waarmee Mijn kinderen geconfronteerd worden, maar velen van u zien het gereedschap niet die Ik u verstrek om de goede strijd te strijden. Bid in de Geest voortdurend. Vier vaak het avondmaal met Mij. Dit zal u sterken in de Heilige Geest, uw hoofd leeg maken en uw gezondheid behouden voor uw lichaam. Bestudeer Mijn woorden en leer wie Ik ben. Elk voorbeeld van een goed leven is te vinden in Mijn Woord. Belangrijker nog, heb een bereidwillig hart. Laat Mij uw hart openen en zachter maken, zodat u Mij kunt ontvangen.

Mij liefhebben komt met een prijs, maar het is zo de moeite waard. Accepteer Mijn liefde voor u,  en Ik zal u leren om Mij lief te hebben. Niet met een emotionele liefde van het vlees, maar Mij lief te hebben door Mij. >>>>>GET IN YOUR QUIET PLACE!

YouTube

Matteüs 6:5-15; 13:16
Romeinen 8:26

Advertisements