MIJN Wil is Vergiffenis

Rhema Woord
278pikelk – 31 januari 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf deze woorden op en deel ze met degenen die oren hebben om te horen. Laat uw emoties niet een rol spelen in het delen van Mijn boodschappen. Als Ik zeg schrijf, schrijf. Ik hou van u, Mijn kinderen. Allereerst, Ik ben een God van barmhartigheid. Ik stierf een dood aan het kruis en leed deze afschuwelijke dood voor Mijn kinderen. Ik vergoot Mijn bloed, zweet en tranen voor u. Mijn menselijk lichaam leed, en Ik had de beker niet van Mij verwijderd. Ik hield de beker. Dit is zodat Mijn kinderen een pad hebben om te kiezen en om op te lopen.

Zonder Mijn dood zou er geen pad zijn, behalve voor de ene die tot vernietiging leidt. Ik gaf de mens de wet om hem te laten zien wat hij nodig zou hebben om te leven, hoe hij moet leven opdat hij Mijn plaats binnenkomt. De mens kan niet heilig zijn, zelfs als hij kon gehoorzamen en elk van Mijn statuten volgen, want de mensheid is vergiftigd door de zonde van de slang. Het bloed van de mens koerst met de zonde en de bloedlijn van de mens is niet zuiver. Dus zelfs als een mens elke wet kon volgen, kon hij nooit rechtvaardig worden gemaakt noch kon hij heilig worden gemaakt.

Voor een mens om rechtvaardig te worden moet hij ervoor kiezen om te lopen in Mijn gerechtigheid. En geen mens kan heilig worden door zijn werken alleen, maar door Mij en Mijn genade kan zijn werken heilig worden gemaakt. Het is niet door uw eigen gerechtigheid dat u leeft, maar Mijn gerechtigheid. De Heilige Geest geeft u begeleiding. De Heilige Geest, wanneer uitgenodigd, zal het werk doen in uw hart om u te veranderen in een nieuwe schepping. De Heilige Geest wijst u de weg omhoog het pad naar Mijn Vader. Maar als het niet was door Mijn dood aan het kruis, zou er geen pad leiden naar Mijn Vader.

De Farizeeën zult u in overvloed zien. Wend u altijd tot Mijn genade, want Mijn genade is de waarheid. En hoewel de wet waar is – en Ik hou van de wet, want Ik ben de Auteur ervan – tenzij Ik Mijn wet schrijf op uw hart  en u Mij toestaat uw vlees dagelijks te kruisigen, kunt u Mijn wetten niet volgen. Geen mens kan. In vleselijke trots van een mens kan hij besluiten dat hij door het volgen van Mijn wet tot Mij kan komen. Als dit waar zou zijn, dan waarom stierf Ik aan het kruis? Mijn dood aan het kruis was voor niets. De mens kan Mij niet volgen zonder het pad dat Ik aanlegde door Mijn dood aan het kruis. Door Mijn dood werd daar het pad gemaakt. Probeer niet om de wet te volgen. Volg Mij, want Ik ben de wet geschreven op uw hart. >>>>>MY Will is Forgiveness

YouTube

Hebreeën 10:16
Johannes 3:5
Psalm 14:3
Romeinen 3:9-12, 23, 27-28