IK BEN uw TOEVLUCHTSOORD!

Rhema Woord
278pikelk – 29 januari 2014
Vrij vertaald
Nahum 1: 7-8

Mijn kinderen, uw Aarde en haar bewoners kreunen voor de verzoening van hun Schepper. Steeds meer van Satans stelsels worden uitgezocht en gezien voor wat ze zijn. Ja, het kwaad wordt bestempeld als goed, en goed wordt bestempeld als het kwaad, maar er zijn mensen die Mijn kinderen zijn die deze dingen zien en Mij een tweede blik geven.

Elk kind komt tot Mij door een ander reeks van omstandigheden. Ik kan niet worden opgedrongen aan de verlorenen of de teruggevallenen. Wees een voorbeeld van Mijn liefde voor hen. Wees een voorbeeld voor allen die op uw pad komen, maar word niet gefrustreerd of verdrietig als u de mensen Mij ziet verwerpen en kiezen voor deze wereld. De tijd zal komen dat hun ogen binnenkort geopend zullen worden. Uw land is zeer gezegend, maar ze gaan beginnen het effect te voelen van Mijn bescherming dat verwijderd wordt. Hun ogen zullen de dingen niet geloven die ze op het punt staan te zien.

Zij zullen worden geconfronteerd met buitengewone omstandigheden, dingen die nooit zijn geweest, of zelden voorheen gezien in uw Aarde. Kaken zullen dalen. Angst zal de menselijke natuur heersen. Mijn schapen, u moet vertrouwen in Mij hebben. U zult onder Mijn hoede van bescherming worden gehouden. U zult van schade worden behoed van wat gaat komen. Ik zal Mijn bovennatuurlijke bescherming over al Mijn schapen loslaten tot het moment dat Ik u vergader tot Mijzelf. Ik hou zo van u, Mijn schepping. Het is moeilijk voor Mij om naar de achteruitgang van uw eens grote natie en de wereld te kijken, maar dit is hoe het moet zijn.

Ik ken Mijn kinderen, en Ik heb de controle van alle dingen. Wanneer catastrofale gebeurtenissen beginnen, zult u weten en tegen uzelf zeggen: “Dit is wat Zijn boodschappers  voor waarschuwden.”  U zult  vast in  Mijn  bescherming  staan,  en velen zullen zien dat uw reacties verschillen van de meesten. Zij zullen uw veiligheid zien en zien dat u niet getroffen wordt door angst. Mijn kinderen zullen zeker sommige dingen zien, maar Mijn kinderen zijn niet onderworpen aan Mijn toorn. Als ze waren, zou de dood van het Lam van God aan het kruis geen enkele betekenis houden. Ik nam de zonden weg van de wereld.

Als u dat accepteert, ontvangt u geen toorn, maar alleen Mijn genade.  Zie dit door geestelijke ogen niet de ogen van uw vlees. Zoveel evenementen die plaatsvinden nu. De mens zal zijn beloning oogsten. De mensen die deze wereld navolgen zullen oogsten wat ze gezaaid hebben, en de zogenaamde elite met hun plannen zullen niet ver gaan. Velen zullen de misleiding zien ontvouwen en zich tot Mij wenden. Anderen zullen de leugens van de boze geloven en in zijn valstrik vallen. Wees sterk in Mij nu, Mijn schapen. Wees voorzichtig met elke stap die u neemt. Luister naar Mij en open uw ogen. Onderscheid de gebeurtenissen als ze beginnen te ontvouwen. Ik hou zo van u, Mijn kinderen. >>>>>I AM your REFUGE!

YouTube